Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Bugge, Marit; Nilsen, Nadra J.; Espevik, Terje. (2016) Toll-Like Receptor 3 Signaling in Intestinal Epithelial Cells. 2016. ISBN 978-82-326-1492-9.