Bakgrunn og aktiviteter

Instituttgruppe for gastroenterologi.

Avd. sjef, overlege dr. med.
Avd. for fordøyelses- og leversykdommer, Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner