Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Ustad, Tordis. (2016) Physiotherapy in infants born preterm, Measurement tools for assessing motor function in infancy and a randomised controlled trial of early intervention to optimise motor function. 2016. ISBN 978-82-326-2050-0.