Bakgrunn og aktiviteter

  • 1999: Cand. med, Universitetet i Oslo

  • 2001-dd: Lege ved Hudavdelingen, St. Olavs hospital. Seksjonsoverlege ved poliklinikk for kjønnssykdommer siden 2013.

  • 2014: Stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

 

Mitt forskningsområde er psoriasisepidemiologi knyttet til risiko for hjerte- karsykdom. Som materiale bruker jeg data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT-studien.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner