Bakgrunn og aktiviteter

Stilling:   Professor emeritus i pediatri (Perinatal og pediatrisk epidemiologi)          

Hovedforskningsfelt:

Perinatal og pediatrisk epidemiologi og nevroutvikling.

Siden 1985 har jeg studert forskjellige sider av prematuritet og intrauterin veksthemning (IUGR), dels som prosjektpediater i en skandinavisk multisenterstudie (SGA-prosjekt Scandinavia) og dels som en av lederne av forskningsgruppen for perinatal hjerneskade; Center for early brain development CEBRA (https://www.ntnu.no/ikom/cebra#/view/about).

Siden 2006 har min hovedinteresse vært forskning på cerebral parese (CP) hvor jeg har etablert en forskningsgruppe ( https://www.ntnu.no/ikom/cp#/view/about ), som forsker på etiologi, klinisk bilde og ko-morbiditet.  CP-gruppens aktivitet har vært raskt stigende med en til to phd-er årlig siden 2010. For tiden leder vi en placebo-kontrollert klinisk studie om effekten av injeksjoner med Botulinum toxin A (Botox) til barn med CP som kan gå ( https://stolav.no/fag-og-forskning/forskning/we-studien ). Studien er en multisenterstudie med deltakelse fra Universitetsklinikkene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo, og fra Sykehuset i Vestfold https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28166806 . I tillegg skal det rekrutteres deltakere fra et senter i Polen og et senter i Frankrike.

Gruppen samarbeider internasjonalt med forskere i Europa (Reykjavik, Lund, Gøteborg, München), deltar i tillegg i et europeisk forskningsnettverk om CP (SCPE), og med forskere i Nord-Amerika(University of Virginia, National Institute of Child, Health and Developent, Washington, McGill University i Montreal). Nasjonalt samarbeider vi med det nasjonale CP-registeret, med medisinsk fødselsregister, med Norsk Nyfødtmedisinsk kvalitetsregiser, og med det nasjonale oppfølgingsprogrammet for barn med CP (CPOP).

Aktviteter innen medisinsk utdanning:

2002-06. Studiedekan ved DMF, NTNU.

2005 - 2012: Overordnet ansvar for fakultetets flervalgsoppgaver (MCQ).

Utvalgte, nylige publikasjoner:

Vik T, Redline R, Nelson KB, Bjellmo S, Vogt C, Ng P, Strand KM, Nu TNT, Oskoui M. The Placenta in Neonatal Encephalopathy: A Case-Control Study. J Pediatr. 2018 Nov;202:77-85.e3. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.06.005. Epub 2018 Jun 29.

Bjellmo S, Hjelle S, Krebs L, Magnussen E, Vik T. Adherence to guidelines and suboptimal practice in term breech delivery with perinatal death- a population-based case-control study in Norway. BMC Pregnancy Childbirth. 2019 Sep 9;19(1):330. doi: 10.1186/s12884-019-2464-7.

Hollung SJ, Bakken IJ, Vik T, Lydersen S, Wiik R, Aaberg KM, Andersen GL. Comorbidities in cerebral palsy: a patient registry study. Dev Med Child Neurol. 2020 Jan;62(1):97-103. doi: 10.1111/dmcn.14307. Epub 2019 Jul 4.

Bjellmo S, Andersen GL, Martinussen MP, Romundstad PR, Hjelle S, Moster D, Vik T. Is vaginal breech delivery associated with higher risk for perinatal death and cerebral palsy compared with vaginal cephalic birth? Registry-based cohort study in Norway. BMJ Open. 2017 May 4;7(4):e014979. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014979.

Hollung SJ, Vik T, Wiik R, Bakken IJ, Andersen GL. Completeness and correctness of cerebral palsy diagnoses in two health registers: implications for estimating prevalence. Dev Med Child Neurol. 2017 Apr;59(4):402-406. doi: 10.1111/dmcn.13341. Epub 2016 Nov 29.

Strand KM, Dahlseng MO, Lydersen S, Rø TB, Finbråten AK, Jahnsen RB, Andersen GL, Vik T. Growth during infancy and early childhood in children with cerebral palsy: a population-based study. Dev Med Child Neurol. 2016 Sep;58(9):924-30. doi: 10.1111/dmcn.13098. Epub 2016 Mar 15.

Strand KM, Andersen GL, Haavaldsen C, Vik T, Eskild A. Association of placental weight with cerebral palsy: population-based cohort study in Norway. BJOG. 2016 Dec;123(13):2131-2138. doi: 10.1111/1471-0528.13827. Epub 2015 Dec 22.

Finbråten AK, Martins C, Andersen GL, Skranes J, Brannsether B, Júlíusson PB, Syversen U, Stevenson RD, Vik T. Assessment of body composition in children with cerebral palsy: a cross-sectional study in Norway. Dev Med Child Neurol. 2015 Sep;57(9):858-64. doi: 10.1111/dmcn.12752. Epub 2015 Apr 1.

Lien E, Andersen G, Bao Y, Gordish-Dressman H, Skranes JS, Blackman JA, Vik T. Genes determining the severity of cerebral palsy: the role of single nucleotide polymorphisms on the amount and structure of apolipoprotein E. Acta Paediatr. 2015 Jul;104(7):701-6. doi: 10.1111/apa.12983. Epub 2015 Mar 27.

Stoknes M, Lien E, Andersen GL, Bao Y, Blackman JA, Lie RT, Vik T. Child apolipoprotein E gene variants and risk of cerebral palsy: estimation from case-parent triads. Eur J Paediatr Neurol. 2015 May;19(3):286-91. doi: 10.1016/j.ejpn.2014.12.017. Epub 2015 Jan 3.

Finbråten AK, Syversen U, Skranes J, Andersen GL, Stevenson RD, Vik T. Bone mineral density and vitamin D status in ambulatory and non-ambulatory children with cerebral palsy. Osteoporos Int. 2015 Jan;26(1):141-50. doi: 10.1007/s00198-014-2840-0. Epub 2014 Aug 14.

Strand KM, Heimstad R, Iversen AC, Austgulen R, Lydersen S, Andersen GL, Irgens LM, Vik T. Mediators of the association between pre-eclampsia and cerebral palsy: population based cohort study. BMJ. 2013 Jul 9;347:f4089. doi: 10.1136/bmj.f4089.

Alle publikasjonerCristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

  • Hollung, Sandra Julsen; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Wiik, Robert; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen. (2019) Comorbidities among children and youths with cerebral palsy in Norway. 31st Annual meeting of the European Academy of Childhood Disability . EACD; Paris. 2019-05-23 - 2019-05-25.
  • Ross Raftemo, Anne Elisabeth; Mahendran, Arani; Hollung, Sandra Julsen; Jahnsen, Reidun; Lydersen, Stian; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen. (2019) Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 139 (8).

2018

2017

2016

2015

2014