Bakgrunn og aktiviteter

Stilling:   Professor i pediatri (Perinatal og pediatrisk epidemiologi)          

Hovedforskningsfelt:

Perinatal og pediatrisk epidemiologi og nevroutvikling.

Siden 1985 har jeg studert forskjellige sider av prematuritet og intrauterin veksthemning (IUGR), dels som prosjektpediater i en skandinavisk multisenterstudie (SGA-prosjekt Scandinavia) og dels som en av lederne av forskningsgruppen for perinatal hjerneskade (http://www.ntnu.no/lbk/perinatal-hjerneskade ).

Siden 2006 har min hovedinteresse vært forskning på CP hvor jeg har etablert en CP forskningsgruppe ( http://www.ntnu.no/lbk/cp ), som forsker på etiologi, klinisk bilde og ko-morbiditet.  CP-gruppens aktivitet har vært raskt stigende med en til to phd-er årlig, og gruppen består nå av 6 phd- /forskerlinje-studenter, i tillegg til to andre professorer og en post-doc.

Gruppen samarbeider internasjonalt med forskere i Europa (Reykjavik, Lund, Gøteborg, München), deltar i tillegg i et europeisk forskningsnettverk om CP (SCPE), og med forskere i USA (University of Virginia). Nasjonalt samarbeider vi med det nasjonale CP-registeret, med medisinsk fødselsregister og med det nasjonale oppfølgingsprogrammet for barn med CP (CPOP).

Aktviteter innen medisinsk utdanning:

2002-06. Studiedekan ved DMF, NTNU.

Siden 2005: Overordnet ansvar for fakultetets flervalgsoppgaver (MCQ).

Publikasjoner: lenke til Cristin