Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for infrastruktur på IKOM - inkl tildeling av kontor
 • Prosessdriver av ulike oppgaver i daglig drift av instituttet og utviklingsoppgaver
 • Forskningsrådgiver med blandt annet hovedansvar for internkontroll
 • veileder og faglig ansvarlig for lærling i "Administrasjon og kontorfag"

Styrearbeid og andre verv:

 • Likestillingsombud MH fra januar 2019
 • Mange års erfaring fra styreverv i ulike nivå innen Norges Musikkorps Forbund
 • Medlem i tillitsvalgtgruppa for NTL på MH-fakultetet og styret i NTL NTNU
 • Vara for likestillingsombud MH-fakultetet

Utdanning:

 • Bioingeniør
 • NTNU - påstartet master i "Oganisajon og ledelse" med blant annet: fagene "ledelse og strategi", "sikkerhet og organisasjon", Teknologiendring og samfunnsutvikling", "organisasjon og ledelse innen omstilling og psykologi"
 • Prosjektledelse - BI
 • Forsikringsakademiet - med blant annet statistikk, matematikk, forsikringsavtalelover mm.

Tidligere arbeidserfaring:

 • Stedfortreder kontorsjef institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer
 • Prosjektleder og personalleder, samt faglig leder innen forsikring i DnB
 • Bioingeniør Blodbanken Stolavs