Bakgrunn og aktiviteter

 

Mine arbeidsoppgaver // Working tasks

  • Prosjektøkonom for IKOM // Financial officer at IKOM
  • Økonomisk rådgivning // Financial advisory
  • Budsjett til søknader // Budget for applcations
  • Rapportering // Financial reporting
  • Eksternfinansierte prosjekter // External Funding