Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i gynekologi og obstetrikk

PhD Klinisk medisin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Volløyhaug, Ingrid; Salvesen, Kjell Å; Mørkved, Siv. (2016) Pelvic Floor, Incontinence & Prolapse 15-24 Years after Delivery. 2016. ISBN 978-82-326-1648-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (155).