Om Institutt for klinisk og molekylær medisin

Om Institutt for klinisk og molekylær medisin

Foto: Geir Mogen/NTNU
Foto: Geir Mogen/NTNU

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er tverrfaglig sammensatt og driver med basal-, klinisk, og translasjonsforskning innen et bredt medisinsk fagområde.

Instituttet er NTNUs største institutt med vel 450 ansatte. Vel 30% av de ansatte har bi- eller hovedstilling ved St. Olavs hospital i Trondheim. Instituttet er samlokalisert med St. Olavs hospital og har lokaler spredt over hele Campus Øya. Vi disponerer 4000 kvadratmeter laboratorieareal og instituttet forvalter årlig prosjekter for NOK 180 millioner. Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er et av åtte institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Aktuelt ved instituttet

Studier

Institutt for klinisk og molekylær medisin bidrar med undervisning til profesjonsstudiet i medisin, innen basalmedisinske fag, laboratoriefag, indremedisin, kirurgi, kvinnesykdommer og barnesykdommer. Instituttet tilbyr masterstudier i farmasi, fedme og helse, palliasjon og et internasjonalt masterstudium i molekylær medisin. Vi tilbyr etter- og videreutdanning i de samme fagene i tillegg til ultralyddiagnostikk for jordmødre. Studier ved Institutt for klinisk og molekylær

Forskning

Institutt for klinisk og molekylær medisin driver med klinisk forskning og translasjonsforskning i samarbeid med St. Olavs hospital. Instituttet har fire kjernefasiliteter for gen- og proteinanalyser, avansert cellulær avbildning og bioinformatikk. Ved instituttet har vi fagenheten CEMIR, Senter for molekylær inflammasjonsforskning, som er Senter for fremragende forskning (SFF). Forskning ved Institutt for klinisk og molekylær medisin

NTNU medisin og helse

Kontakt

Kontakt

kontakt@ikom.ntnu.no

Ansatte IKOM

Kontaktinformasjon og ledelse

Om oss

Besøksadresse

Erling Skjalgssons gt. 1, Laboratoriesenteret, 5. etasje

Postadresse

NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin, 7491 Trondheim

Studiehenvendelser

studie@ikom.ntnu.no

Studieveiledere IKOM

Visjon og strategi

Visjon og strategi