Om oss

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Om oss

Tre personer arbeider med pipette i laboratoriet
Foto: Geir Mogen/NTNU

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) dekker et bredt medisinsk fagområde og omfatter pasientnær klinisk forskning, grunnforskning og translasjonsforskning. Det legges godt til rette for og samarbeid med andre fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt.

Klinisk forskning, grunnforskning og translasjonsforskning

Vi studerer de store kliniske fagene pediatri, obstetrikk, gynekologi, foster- og barnemedisin, kvinnehelse, kreft, blod- og infeksjonssykdommer, molekylær cellebiologi, fotodynamisk terapi, fysiologi, immunologi, toksikologi, endokrinologi, nyresykdommer, urologi, fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi, hud- og kjønnssykdommer, eksperimentell kirurgi, biobanker, laboratoriefag og medisinsk etikk.

Instituttets ​​​​​​forskningsaktivitet er organisert i seks fagenheter og fire kjernefasiliteter. Vi har mange forskningsgrupper som tematisk er knyttet til en overliggende fagenhet. En av fagenhetene er Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR), et senter for fremragende forskning (SFF). Instituttet har fire kjernefasiliteter innen gen- og proteinanalyser, avansert cellulær avbildning og bioinformatikk.

Kunnskap for bedre helse

Institutt for klinisk og molekylær medisin tilbyr undervisning for profesjonsstudiet medisin, basalmedisinske fag, laboratoriefag, indremedisin, kirurgi, kvinnesykdommer og barnesykdommer. Instituttet tilbyr masterstudier i farmasi, fedme og helse, palliasjon og et internasjonalt masterstudium i molekylær medisin. Vi tilbyr etter- og videreutdanning i de samme fagene, i tillegg til undervisning i ultralyddiagnostikk for jordmødre.

Institutt for klinisk og molekylær medisin er NTNUs største, med 450 ansatte og vi disponerer vel 4000 kvadratmeter laboratorieareal. Vi forvalter forskningsprosjekter for nærmere 180 millioner kroner årlig. Instituttet er samlokalisert med St. Olavs hospital og disponerer lokaler over store deler av Campus Øya.

Her finner du oss

Her finner du oss

Institutt for klinisk og molekylær medisin har lokaler, laboratorier og kontorer i mange bygg på Campus Øya i Trondheim. Instituttet har arealer i Gastrosenteret, Kunnskapssenteret, Kvinne-barn-senteret, Forsyningssenteret og Laboratoriesenteret.

Instituttets ledelse og administrative tjenester finner du i Laboratoriesenterets 5. etasje.

​​​​​​

NTNU medisin og helse

person-portlet

Nestleder for forskning

Kari Anne I. Evensen
Professor
karianne.i.evensen@ntnu.no
73598805
97733635

Kontakt oss

Kontakt oss

​​​​​​​Magnus Steigedal, Instituttleder IKOM   Magnus Steigedal
   Instituttleder
​​​​​​​

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@ikom.ntnu.no

  Ansatte

  Ledelse

  Om oss

Postadresse

NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Erling Skjalgsons gate 1, Laboratoriesenteret 5. etasje


Aktuelt

Spørsmål om våre studier?

Spørsmål om våre studier?

  Kontakt en studieveileder

  ​​​​​​​​​​​​studie@ikom.ntnu.no

Kunnskap for bedre helse

Kunnskap for bedre helse