Om oss

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Om oss

OmIKOM

  • Foto: Geir Mogen/NTNU

    Kunnskap for bedre helse
  • Foto: Geir Mogen/NTNU

  • Foto: Geir Mogen/NTNU

Om instituttet

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. Instituttet er NTNUs største og har om lag 450 ansatte. Vel 30% av de ansatte har bi- eller hovedstilling ved St. Olavs hospital.

Instituttet har lokaler i flere bygg på Campus Øya i Trondheim. Vi disponerer 4000 kvadratmeter laboratorieareal og forvalter forskningsprosjekter for 180 millioner kroner pr. år. Institutt for klinisk og molekylær medisin er NTNUs største institutt med 450 ansatte.

Instituttet bidrar med undervisning til profesjonsstudiet i medisin innen basalmedisinske fag, laboratoriefag, indremedisin, kirurgi, kvinnesykdommer og barnesykdommer. I tillegg tilbyr instituttet masterstudier innen farmasi, fedme og helse, palliasjon og et internasjonalt masterstudium i molekylær medisin. Instituttet har etter- og videreutdanning innen disse fagene og innen ultralyddiagnostikk for jordmødre.

Institutt for klinisk og molekylær medisin har forskningsaktivitet innen klinisk forskning og translasjonsforskning i samarbeid med St. Olavs hospital. Instituttet har fire kjernefasiliteter for gen- og proteinanalyser, avansert cellulær avbildning og bioinformatikk. IKOM har et senter for fremragende forskning (SFF), CEMIR.

NTNU medisin og helse

Kontakt

Strategi 2018-2025