Om Institutt for klinisk og molekylær medisin

Om Institutt for klinisk og molekylær medisin

Foto: Geir Mogen/NTNU
Foto: Geir Mogen/NTNU

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) har kompetanse på basal-, klinisk-, og translasjonsforskning innen brede fagområder.

Vår forskning og undervisning bidrar til bedre behandling og helse

Vi studerer barne- og kvinnehelse, kreft-, blod- og infeksjonssykdommer, gastroenterologi, inflammasjon, metabolismerelaterte sykdommer, laboratoriefag og medisinsk etikk.

Vår forskning er organisert i seks større fagenheter og fire kjernefasiliteter. Hver fagenhet består av flere mindre forskningsgrupper. En av enhetene ved instituttet, Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR) er Senter for fremragende forskning (SFF). Ved instituttet er vi en større teknisk- og administrativ stab.

IKOM tilbyr undervisning for profesjonsstudiet medisin, basalmedisinske fag, laboratoriefag, indremedisin, kirurgi, kvinnesykdommer og barnesykdommer. Instituttet tilbyr masterstudier i farmasi, fedme og helse, palliasjon og et internasjonalt masterstudium i molekylær medisin. Vi tilbyr etter- og videreutdanning i de samme fagene, i tillegg til undervisning i ultralyddiagnostikk for jordmødre.

Institutt for klinisk og molekylær medisin er NTNUs største institutt med 450 ansatte. Instituttet disponerer 4000 kvadratmeter laboratorieareal. IKOMer samlokalisert med St. Olavs hospital og har lokaler over store deler av Campus Øya i Trondheim.

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er et av åtte institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Aktuelt ved IKOM

04 jul 2020

NTNU medisin og helse

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Jobb på NTNU

Finn ledige stillinger ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - skriv instituttnavn i søkefelt

Søk ledige stillinger

Visjon og strategi