Bakgrunn og aktiviteter

Curriculum:

  • 2010-         CSO, APIM Therapeutics AS, Trondheim (deltid)
  • 2003-    Professor, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (hovedstilling).
  • Gjesteforsker ved Centre de Rescherche en Cancerologies de Marseille (CRCM), Frankrike (vårsemester) and Institutt for biologi, Universitetet i København, Danmark (høstsemester), 2019.
  • Gjesteforsker ved Laboratory of Molecular Gerontology, National Institute on Aging, National Institute of Health, Baltimore, USA, 2002-2003.
  • Startet egen forskningsgruppe i 2002 ved institutt for kreftforskning NTNU etter å ha fått karrierestipend fra forskningsrådet på prosjektet “Replication associated DNA repair”, 2002-2006.
  • Førsteamanuensis II, UNIGEN, Center for Molekylærbiologi and Institutt for kreftforskning, Universitetet i Trondheim (UNIT) (nå NTNU), 1988-2002.
  • Postdoktor, DNA reparasjon, UNIGEN, Senter for molekylærbiologi, UNIT, Trondheim, 1994-2001.
  • PhD (Dr.ing) innenfor medfødt immunitet ved Institutt for Bioteknologi og Institutt for kreftforskning, Norges Tekniske Høyskole (NTH)/ UNIT (nå NTNU), 1994.
  • MSc (Siv.ing), Institutt for Bioteknologi, NTH (nå NTNU), 1988.

 

Proteiner som tilhører DNA clamp familien er strukturelt konserverte mellom bakterier og mennesker. Disse proteinene har en sentral rolle i prosessene som kopierer DNAet i celler før celledeling. Nyere forskning blant annet fra Otterleis forskningsgruppe har vist at disse proteinene også er involvert i andre cellulære prosesser som er viktig for cellenes evne til å håndtere stress. At disse proteinene er så sentrale i cellenes evne til å håndtere stress gjør dem interessante som målprotein i behandling både for kreft og infeksjoner.

Basert på den vitenskapelige oppdagelsen av det nye bindingsmotivet for den humane DNA clampen, PCNA, ble NTNU spin-off selskapet APIM Therapeutics etablert i 2009. Dette selskapet utvikler et peptid (lite protein) for bruk i kreftbehandling. Dette peptidet inneholder det nye bindingsmotivet. Otterlei er vitenskapelig ansvarlig i dette selskapet (CSO) (https://www.apimtherapeutics.com/). Det gjøres nå kliniske studier av peptidet (fase I), og videre fase II studier er under planlegging

Under et av kreftstudiene av peptidet fikk man uheldigvis en bakterieinfeksjon i cellekulturene. Da viste det seg, noe overaskende, at disse peptidene også hadde antibakterielle effekter. Noen av disse effektene skyldes trolig at peptidene binder til den bakteriell DNA clampen.

Gruppens hovedfokus nå er studier av effekten peptidet har på bakterielle stressresponser, inkludert bakteriens evne til å mutere. Otterlei leder ett av fire nasjonale prosjekter for forskning på AMR (anti-mikrobiell resistense/antibiotika resistens) støttet av Trond Mohn Stiftelsen (https://mohnfoundation.no/amr-prosjekter/); «Bekjempelse av AMR ved inhibering av bakterielle stress responser» (Targeting AMR by inhibition of bacterial stress responses, TAMiR).

Prosjektets mål er å utvikle anti-mikrobielle peptider som angriper bakteriene på en nye måte og/eller på en måte som hindrer utvikling av resistens.

For vitenskapelige detaljer, se engelsk versjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner