Fakulteter og institutter

Fakulteter og institutter

»Se organisasjonskart

 

Fakultet for arkitektur og design (AD)

Det humanistiske fakultet (HF)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Fakultet for økonomi (ØK)

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

14 aug 2018

Sentre ved NTNU

Sentre ved NTNU

Oversikt over største sentrene samt nasjonale og eksternfinansierte sentre som NTNU er vertskap for.