Fakulteter og institutter

Fakulteter og institutter

NTNUs organisasjonskart

Fakultet for arkitektur og design (AD)

Det humanistiske fakultet (HF)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Fakultet for økonomi (ØK)

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

18 sep 2020

Sentre ved NTNU

Sentre ved NTNU

Oversikt over største sentrene samt nasjonale og eksternfinansierte sentre som NTNU er vertskap for.