Adresse

Postadresse

NTNU
7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik
Postboks 191, 2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund
Postboks 1517, 6025 Ålesund

Fakturaadresse

Adresse og informasjon om faktura

Organisasjonsnummer

974 767 880