Bakgrunn og aktiviteter

Co-forskningsgruppeleder i forskningsgruppe for eksperimentell kirurgi og farmakologi ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Hun utdannet seg fra Lunds universitet i Sverige  (Licentiate and PhD) og har jobbet som seniorforsker, forsker, professor og førsteamanuensis ved NTNU, og St. Olavs Hospital. Hun har publisert 117 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter (frem til februar 2019).