NTNU Karriere

NTNU Karriere

A swimmer representing moving on as in a career. Photo
Photo: Todd Quackenbush/Unsplash

Vi hjelper deg å se dine muligheter og ta meningsfulle valg.

Karriere er mye mer enn hva slags jobb ønsker eller vil få. Din karriere innebærer hva du lærer gjennom hele livet og de valgene du tar underveis. Hvordan du håndterer endringer som påvirker deg, og hvordan du ser på deg selv i sammenheng med andre mennesker og samfunnet rundt deg.

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse, arbeidslivsrelevans og jobbsøking.

NTNU karriere - lokal social media