NTNU Karriere

NTNU Karriere

A swimmer representing moving on as in a career. Photo
Photo: Todd Quackenbush/Unsplash

Vi hjelper deg å se dine muligheter og ta meningsfulle valg.

Karriere er mye mer enn hva slags jobb du ønsker deg eller vil få. Din karriere innebærer hva du lærer gjennom hele livet og de valgene du tar underveis. Hvordan du håndterer endringer som påvirker deg, og hvordan du ser på deg selv i sammenheng med andre mennesker og samfunnet rundt deg.

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse, arbeidslivsrelevans og jobbsøking.

Kontakt oss

NTNU karriere - lokal social media

Kurs forside

Kurs

Til siden for deg som vil arrangere arbeidslivsmøter

NTNU Karriere har et stort utvalg kurs du kan melde deg på eller bestille

 


Bridge Forside

Arbeidslivsportalen NTNU BridgeTil karriereportalen NTNU Bridge

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for samarbeid om oppgaver, jobb og praksis.


Søke jobb forside

Søke jobb

Til side for deg som skal søke jobb

Her finner du ressurser for å hjelpe deg med CV, søknad og jobbsøking

 


Til deg som studerer forside

Velge studie forside

Velge studie

Til side for deg som skal velge utdanning

Skal du velge studie for første gang, eller er usikker på om studet du har valgt var riktig for deg?


For ansatte forside