Bakgrunn og aktiviteter

Senioringeniør

Fast ansatt i IKOM, tilknyttet Breast Cancer Subtypes (BCS)

Arbeidssted: Laboratoriesenteret, 4.etg øst, Histologilaboratoriet

Kompetanse på histologiske metoder og anvendelse av tilhørende automatiske roboter eller utstyr/ instrumenter, mikroskoper og scannere

- Immunhistokjemi / Immunfluorescence for å påvise spesifikke proteiner uttrykt i celler og vev

- In Situ Hybridisering med DNA- prober for molekylærpatologi. Visualiserer spesifikke kromosomer og gener i cellekjernen.

-TMA(Tissue Micro Array):  Et større antall vevsbiter samles i en enkeltmatrise for å rasjonalisere og standardisere ulike analyser . v hj a MiniCore TMA instrument og Alphelys SoftWare

-Digitalisering av fargete vevssnitt med Olympus scanner

-Fiksering, dehydrering og parafininnstøpning av vev.

-Fremstilling av snitt fra parafininnstøpt og frosset vev

-Farging av vevssnitt.  Sakura/ TissueTek farge- og oppleggsmaskin

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner