Bakgrunn og aktiviteter

Prodekan forskning fra 2021.

Utdanning: Cand.med. 1996 (NTNU). Dr. med. 2006 (NTNU). Spesialist i barnesykdommer 2008.

Undervisning:  Medisinerstudenter IC, IID og IIID (pediatri), sykepleiere i spesialisering (barnesykepleiere, helsesøstre), allmennleger og leger i spesialisering.

Forskning: Basalforskning på vekstkontroll av kreftceller, og fokuserer for tiden særlig på fosfatasen PRL-3s rolle i B-cellekreft (myelomatose, lymfom og leukemi). Klinisk forskning innen lavt blodsukker med svekkede varselsymptomer hos barn og ungdom med diabetes mellitus type 1, livskvalitet hos ungdom med cfs/me og rehabilitering etter ervervet hjerneskade hos barn og ungdom.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2022

2021

2020

2019

2018