Bakgrunn og aktiviteter

Lederstøtte
Forskningsstøtte, særlig innenfor oppstartsfase (søknad og tildeling) og avslutningsfase (publisering og registrering) av forskningsprosjekt.
Forskningsavtaler og -kontrakter.
Personvern og GDPR i forskning.
 
Lokal tillitsvalgt NTL-MH

Master i sosiologi, NTNU 2012
Offentlig administrasjon og ledelse, Nord universitet 2016