Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Christensen, Eidi; Mørk, Cato. (2014) Recommandations pour une utilisation pratique de la PDT. La photothérapie dynamique.
  • Bofin, Anna M.; Christensen, Eidi. (2010) Skin. Diagnostic cytopathology.