Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hov, Håkon; Sundan, Anders; Børset, Magne; Waage, Anders. (2009) Hepatocyte growth factor and its receptor c-Met. Autocrine growth and signaling in multiple myeloma cells. 2009. ISBN 978-82-471-1847-4. Doktoravhandlinger ved NTNU (222).