Dag Arne Lihaug Hoff

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk og molekylær medisin
Ålesund Hospital, Dept. of Medicine

Bakgrunn og aktiviteter

Dag Arne Lihaug Hoff har sin medisinske utdanning frå Universitetet i Bergen 1992. Spesialist i indremedisin og fordøyelsessjukdommar frå 2001/2002 . Frå 2002 overlege i medisinsk avdeling på Ålesund sjukehus. I 2010 forsvarte han sin PhD avhandling om biomekanikk og smerter i spiserøyret. Hans arbeid har vore innan heile det gastroenterologiske fagfelt, men både som klinikar og forskar har han hatt eit særskild fokus på nevrogastroenterologi og motilitet. Han har m.a. bygd opp eit motilitets laboratorium for spiserøyrsundersøkingar og etablert pasient skulen for irritable tarm syndrom.Han leia etableringa av Klinisk forskingspost og Biobank1 i Helse Møre og Romsdal, og har no ansvaret for drift av denne eininga.Vidare er han medansvarleg for eit nasjonalt multisenter prosjekt som omhandlar pasientar med inflammatorisk tarmsjukdom, «BIOSTOP-studien» og eit multisenter prosjekt som omhandlar humane effektar av hydrolysert marint peptid, «MPH-BIA». «BIOSTOP-studien» er eit nasjonalt samarbeidsprosjekt med meir enn 20 norske sjukehus og Universitet i Oslo, medan «MPH-BIA» er saman med Haukeland Universitetssjukehus/Universitet i Bergen. Ei viktig oppgåve i Helseføretaket er å jobbe aktivt med forsking – både studiar og utdanning. I augneblunken er han rettleiar/medrettleiar for 4 PhD og 1 MSc studentar.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hoff, Dag Arne Lihaug; Hatlebakk, Jan Gunnar. (2010) Esophageal pain sensation during bag distention - biomechanical or ischemic in origin? : studied by a multi-modal device incorporating laser Doppler flowmetry, endosonography, manometry, and bag distension. 2010. ISBN 978-82-308-0964-8.