Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Majumdar, Gaurav; Mbau, Rendani; Singh, Vinayak; Warner, Digby; Dragset, Marte Singsås; Mukherjee, Raju. (2016) Genome-Wide Transposon Mutagenesis in Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium smegmatis. In Vitro Mutagenesis.

Rapport/avhandling

  • Dragset, Marte Singsås. (2013) Riding the Ferrous Wheel: Identification and Study of Genes Involved in Mycobacterial Iron Aquisition. 2013. ISBN 978-82-471-4836-5.