Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Førsteamanuensis ved IKOM og overlege ved Avdeling for patologi, St. Olavs hospital
  • Forskningen omhandler anvendelse av dyplæringsmetoder (kunstig intelligens) ved brystkreft, molekylpatologiske studier i brystkreft og gynekologisk patologi.
  • Veileder PhD-stipendiater og hovedoppgavestudenter på medisinstudiet
  • Undervisningsenhetsleder i enheten anatomi, patologi og rettsmedisin
  • Underviser medisinstudenter.

Kompetanse og interesseområder

  • Spesialist i patologi med spesiell kompetanse innen mammapatologi og gynekologisk patologi. 
  • Bruk av kunstig intelligens i patologi, molekylærpatologi
  • Tverrfaglig arbeid
  • Medlem av Forskningsutvalget og styremedlem i den norske patologforening
  • Medlem av Nordic Network of Gynecologic Pathologists.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner