Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Stipendiat ved ISM, med arbeidssted og hovedveileder ved LBK. Doktorgradsarbeidet omhandler prognostiske faktorer ved brystkreft.
  • Diagnostisk arbeid og forskning i gynekologisk patologi.
  • Veileder og underviser medisinstudenter.

Kompetanse og interesseområder

  • Lege, spesialist i patologi med spesialkompetanse innen gynekologisk patologi. 
  • Medlem av Nordic Network of Gynecologic Pathologists.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner