Bakgrunn og aktiviteter

Prof. Duan Chen (Dr. Med.) er forskningsgruppeleder i forskningsgruppen for eksperimentell kirurgi ved institutt for klinik og molekylær medisin (IKOM) ved det medisinske fakultet, NTNU. Han ble uteksaminert fra Lunds universitet i Sverige, er professor (fast stilling) ved NTNU og medlemme i Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Han er for tiden president for gastrointestinal seksjon i International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), og var leder for en arbeidspakke i EU-prosjektet  “Understanding food-gut-brain mechanisms across the lifespan in the regulation of hunger and satiety for health” i det 7. europeiske rammeprogrammet.

Vennligst se lenkene under for flere detaljer om hans forskning

http://www.ntnu.no/dmf/ikm/molbiol

http://www.ntnu.no/dmf/ikm/eksperimentell-kirurgi

http://www.ntnu.no/dmf/ikm/eksperimentell_pagaende-forskning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner