Bakgrunn og aktiviteter

Prof. Duan Chen (Dr. Med.) er forskningsgruppeleder i forskningsgruppen for eksperimentell kirurgi ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Han ble uteksaminert fra Lunds universitet i Sverige, er professor ved NTNU og medlemmer i Norges Tekniske Vitenskapsakademi og det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi.  Han var president for gastrointestinal seksjon i International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), og var leder for en arbeidspakke i EU-prosjektet  “Understanding food-gut-brain mechanisms across the lifespan in the regulation of hunger and satiety for health” i det 7. europeiske rammeprogrammet.

Vennligst se lenkene under for flere detaljer om hans forskning

http://www.ntnu.no/dmf/ikm/molbiol

http://www.ntnu.no/dmf/ikm/eksperimentell-kirurgi

http://www.ntnu.no/dmf/ikm/eksperimentell_pagaende-forskning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner