Bakgrunn og aktiviteter

Prof. Duan Chen (Dr. Med.) er forskningsgruppeleder i forskningsgruppen for eksperimentell kirurgi ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Han ble uteksaminert fra Lunds universitet i Sverige, er professor ved NTNU og medlemmer i Norges Tekniske Vitenskapsakademi og det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi.  Han var president for gastrointestinal seksjon i International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), og var leder for en arbeidspakke i EU-prosjektet “Understanding food-gut-brain mechanisms across the lifespan in the regulation of hunger and satiety for health” i det 7. europeiske rammeprogrammet. Han er medlem av styringsråd av International Regulatory Peptide Society (IRPS), og redaktør av Scandinavian Journal of Gastroenterology.

Vennligst se lenkene under for flere detaljer om hans forskning

http://www.ntnu.no/dmf/ikm/molbiol

http://www.ntnu.no/dmf/ikm/eksperimentell-kirurgi

http://www.ntnu.no/dmf/ikm/eksperimentell_pagaende-forskning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner