Bakgrunn og aktiviteter

Overlege, Avdeling Palliasjon, Kreftklinikken. Stipendiat, tilknyttet PRC.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Loge, Jon Håvard; Hjermstad, Marianne Jensen; Løhre, Erik Torbjørn. (2016) Delirium. Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave.
  • Løhre, Erik Torbjørn; Kaasa, Stein. (2016) Medullakompresjon. Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave.