Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skråstad, Ragnhild; Blaas, Harm-Gerd Karl; Salvesen, Kjell Å. (2015) Screening for placental dysfunction. The detection of fetal growth restriction and prediction of hypertensive disorders of pregnancy with ultrasound and biochemical markers. 2015. ISBN 9788232609604. Doctoral Thesis (152).
  • Skråstad, Ragnhild Bergene; Blaas, Harm-Gerd. (2006) The spin-off effect of routine ultrasound in pregnancy: re-examinations after routine ultrasound examination. 2006.