Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på sammenhengen mellom bruk av legemidler og fall hos personer over 65 år. Hvordan opplever fastleger, pasienter og deres pårørende dette?

Fagfelt/Arbeidsområde: 

Sammenhengen mellom bruk av legemidler og fall hos personer over 65 år. Intervju av fastleger, eldre og de eldres pårørende om hvordan de forstår og opplever denne sammenhengen og opplever kommunikasjonen med hverandre. Kvalitativ metode. Prosjektet består av tre armer:

  • Intervju av fastleger - knytter de bruk av legemidler til fall hos egne eldre pasienter og påvirker dette forskrivning, oppfølging og avslutning av behandling?
  • Intervju av eldre - hvordan forstår de bruken av legemidler som kan forårsake fall og hvordan opplever de kommunikasjonen med fastlegen og sine pårørende?
  • Intervju av pårørende - hvordan forstår de bruken av de samme legemidlene og hvordan opplever de kommunikasjonen med de eldre og helsepersonell?

Kompetanse:

Cand. Pharm fra Universitetet i Oslo  (farmasøyt) og etterutdanning i pedagogikk (undervisningskompetanse) og klinisk farmasi. Hovedfagområder samfunnsfarmasi og  farmakologi. Har også noe kompetanse innen legemiddelfremstilling.

Bakgrunn:

  • ​Utdanning: Cand Pharm. fra UIO 1997, PPU fra NTNU 2012 og Klinisk farmasi MDV 6000 og SMED 8015 Kvalitativ metode fra NTNU 2013
  • Tidligere yrkeserfaring: Sykehusfarmasi (produksjon og informasjonsfarmasøyt), Farmasøytisk Industri (prosessavdeling), Undervisning HiST og senere ved HiNT, Apoteker ved Apotek 1 Moholt, farmasøyt innen Apotek 1.
  • Verv/Opptatt ved: Tatt opp på Forskerskolen i allmennmedisin http://www.med.uio.no/helsam/forskning/doktorgrad-karriere/forskerskoler/nafalm/forskerprofil/bell.html

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Bell, Hege Therese. (2018) Medication therapy management in community-based elderly, With focus on Fall Risk Increasing Drugs. 2018. ISBN 978-82-326-2842-1.