Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet lege og stipendiat ved NTNU i Trondheim. PhD med fokus på inflammasjon og hvordan krystallisk materiale aktiverer immunforsvaret ved aterosklerose.

Forskningsfokus

Det pågår en stadig kamp mellom kroppen og mikroorganismer som virus, sopp og bakterier, og immunforsvaret har som oppgave å hamle opp med dette. I tillegg bidrar immunforsvaret i reparasjon av skadde celler og vev. Hvordan dette reguleres er viktig for å forstå en rekke sykdomsmekanismer. Mitt fokus har vært hvordan krystallisk materiale som kvarts-, urinsyre-, og kolesterolkrystaller aktiverer et proteinkompleks vi kaller inflammasomet. Inflammasomet er essensielt for frislipp av et viktig signalmolekyl, Interleukin-1. I forsøket på å kvitte seg med krystaller aktiveres immunforsvaret, men av og til skyter kroppen over mål. Responsen blir så kraftig at celler og vev skades, og i ytterste konsekvens kan det gi sykdommer som lungefibrose, urinsyregikt, hjerteinfarkt eller hjerneslag. Felles for disse sykdommene er en kronisk inflammasjonsrespons som kroppen ikke kan kontrollere. I dag prøves flere immunhemmende medikamenter på pasienter med alle disse sykdommene. Vi forsøker å forstå mekanismene som ligger bak. 

Bakgrunn

2014 - Lege i spesialisering, Medisinsk avdeling, Ålesund sykehus

2011 - 2014 Stipendiat, CEMIR, NTNU

2012 - 2013 Turnuslege, Ålesund sykehus, Midtre Gauldal kommune

2004 - 2011 Cand. med. med forskerlinje, NTNU

2002 - 2006 Bachelor i Samfunnsvitenskap med fordypning i samfunnsøkonomi, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling