Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

  • Rekruttering og ansettelser
  • Mottak og oppfølging av nyansatte
  • Lederstøtte i HR-relaterte saker
  • Rutiner og organisasjonsutvikling
  • Diverse forvaltningsoppgaver

Vi er to HR-ansatte ved IKOM. Jeg har ansvar for oppfølging av ansatte ved Labsenteret og Kvinnebarn-senteret, mens min kollega Elisabeth Myrvang (elisabeth.myrvang@ntnu.no) har ansvar for ansatte ved Gastrosenteret og Kunnskapssenteret.