Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Olsen, Lene Christin. (2018) miRNA and mRNA expression in the hippocampal region during postnatal development in rats. 2018. ISBN 978-82-326-2922-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (66).