NTNU i Ålesund

  • bygninger

    Hav - Handel - Helse
  • personer i trapp

  • personer snakker sammen i vrimlearealet

Studietilbud

Studietilbud

personer i bibliotek

Videreutdanninger

NTNU har et omfattende tilbud om videreutdanninger og deltidsstudier. Noen av disse blir gjennomført ved NTNU i Ålesund. Se oversikt over videreutdanninger og deltidsstudier ved hele NTNU

NTNU Ocean Training AS er et datterselskap av NTNU Ålesund som produserer og leverer kurs til den maritime næringen. Her finner du en oversikt over kursene til NTNU Ocean Training.

Alumni

NTNU Alumni er et nettverk for samarbeid og kunnskapsdeling mellom deg som tidligere student og NTNU. Som medlem blir du en brobygger mellom universitet og samfunn, og bidrar til utvikling, omstilling og vekst i Norge og internasjonalt. Les mer om NTNU Alumni her


Studer i ÅlesundSom student i Ålesund blir du en del av Norges mest næringsnære campus, der innovasjon og
gründervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen.

Ålesund som studentby →  

Forskning

Forskning

Personer i konferanse

Forskning ved instituttene:

Havromsoperasjoner og byggteknikk

Internasjonal forretningsdrift

Helsevitenskap i Ålesund

Biologiske fag i Ålesund

IKT og realfag

Tverrfaglig forskning:

NTNU i Ålesunds tre fokusområder for 2019-2025 er hav, handel og helse. 


Bærekraft

Bærekraft

På NTNU i Ålesund er bærekraft også definert som et viktig satsingsområde. I tråd med NTNUs hovedmål vil vi også jobbe for å inkludere bærekraft i alle fag og studier, slik at studentene blir rustet med viktig kunnskap og kompetanse for fremtiden. Bærekraftstorget er tilgjengelig for alle studenter og ansatte som er nysgjerrig på bærekraft og arbeidet med bærekraft ved NTNU i Ålesund. Les mer om bærekraft ved NTNU i Ålesund her

 

Bærekraft

Bærekraft

På NTNU i Ålesund er bærekraft også definert som et viktig satsingsområde. I tråd med NTNUs hovedmål vil vi også jobbe for å inkludere bærekraft i alle fag og studier, slik at studentene blir rustet med viktig kunnskap og kompetanse for fremtiden. Bærekraftstorget er tilgjengelig for alle studenter og ansatte som er nysgjerrig på bærekraft og arbeidet med bærekraft ved NTNU i Ålesund. Les mer om bærekraft ved NTNU i Ålesund her

 

Campus Ålesund

Campus Ålesund

Noen av aktørene på Campus Ålesund forteller om verdien ved å være en del av campus.