NTNU i Ålesund

  • Hav, handel og helse.
  • personer i trapp

    Hav, handel og helse.
  • personer snakker sammen i vrimlearealet

    Hav, handel og helse.

Studier

Studier

personer i bibliotek

NTNU er tett på arbeidslivet i regionen. Studentane i Ålesund blir del av eit av Noregs mest næringsnære campus, der gründerverksemda og innovasjon utgjer ein sentral del av studiekvardagen. Les mer om Ålesund som studentby →  
 

Grunnstudiar

Etter fullført bachelor

Vidareutdanning

Alumni frå NTNU i Ålesund

 


Innovasjonshub

Innovasjonshub

Smia og Kahytten på Sundebygget er innovasjonshub for alle ved NTNU i Ålesund: Arena for innovasjon, samarbeid, formidling og også bærekraft på tvers av fag og næring. 

Finn fram

Finn fram


Kontakt oss

Campus Ålesund

Campus Ålesund

Les om utviklinga etter 2016:

Verdien av  å vere del av Campus Ålesund: