NTNU i Ålesund

NTNU i Ålesund

Bilder fra NTNU Ålesund

  • Hav, handel og helse.
  • personer i trapp

    Hav, handel og helse.
  • personer snakker sammen i vrimlearealet

    Hav, handel og helse.

Studere

Studere

Studenter i arbeid på Campus i Ålesund

Vi er tett på arbeidslivet i regionen. Her står gründerverksemd og innovasjon sentralt i studiekvardagen.

Studentliv

Ålesund, tett på.


Alumni frå NTNU i Ålesund

 


Forsking

Forsking

Studenter i forskning og arbeid.

Forskning er en del av vår verksemd saman med næringsliv og arbeidsliv gjennom ulike prosjekt og program.  


Smia og Kahytten

Smia og Kahytten

Arenaer for innovasjon, samarbeid, formidling og bærekraft for alle ved NTNU i Ålesund. På tvers av fag og næring. 

Finn fram

Finn fram


Kontakt oss