NTNU i Ålesund

  • bygninger

    Hav - Handel - Helse
  • personer i trapp

  • personer snakker sammen i vrimlearealet

Studietilbud

Studietilbud

personer i bibliotek

Grunnstudier

Etter fullført bachelor

Videreutdanninger

Se oversikt over videreutdanninger og deltidsstudier ved hele NTNU

Se oversikt over kursene til NTNU Ocean Training.

Alumni

Som tidligere student ved NTNU kan du delta i et nettverk relevant for din karriere Les mer om NTNU Alumni


Studer i ÅlesundSom student i Ålesund blir du en del av Norges mest næringsnære campus, der innovasjon og
gründervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen.

Ålesund som studentby →  

Forskning

Forskning

Personer i konferanse

Forskning ved instituttene:

Havromsoperasjoner og byggteknikk

Internasjonal forretningsdrift

Helsevitenskap i Ålesund

Biologiske fag i Ålesund

IKT og realfag

Tverrfaglig forskning:

NTNU i Ålesunds tre fokusområder for 2019-2025 er hav, handel og helse. 


Bærekraft

Bærekraft

På NTNU i Ålesund er bærekraft definert som et viktig satsingsområde. Les mer om bærekraft ved NTNU i Ålesund her

 

Campus Ålesund

Campus Ålesund

Noen av aktørene på Campus Ålesund forteller om verdien ved å være en del av campus.