NTNU i Ålesund

NTNU i Ålesund

NTNU i Ålesund

  • Hav, handel og helse.
  • personer i trapp

    Hav, handel og helse.
  • personer snakker sammen i vrimlearealet

    Hav, handel og helse.

Studere

Studere

personer i bibliotek

Vi er tett på arbeidslivet i regionen! Studentane er ein viktig del av eit næringsnært Campus. Her står gründerverksemd og innovasjon sentralt i studiekvardagen:

Ålesund som studentby →  
Studietilbod i Ålesund →  
Vertskommuna Ålesund →  

Alumni frå NTNU i Ålesund

 


Innovasjonshub

Innovasjonshub

Smia og Kahytten på Sundebygget er innovasjonshub for alle ved NTNU i Ålesund: Arena for innovasjon, samarbeid, formidling og også bærekraft på tvers av fag og næring. 

Finn fram

Finn fram


Kontakt oss

Campus Ålesund

Campus Ålesund

Les om utviklinga etter 2016:

Verdien av  å vere del av Campus Ålesund: