NTNU i Ålesund

  • bygninger

    Hav - Handel - Helse
  • personer i trapp

  • personer snakker sammen i vrimlearealet

Forskning

Forskning

Personer i konferanse

Forskning ved instituttene:

Havromsoperasjoner og byggteknikk

Internasjonal forretningsdrift

Helsevitenskap i Ålesund

Biologiske fag i Ålesund

IKT og realfag

Tverrfaglig forskning:

NTNU i Ålesunds tre fokusområder for 2019-2025 er hav, handel og helse. 


CampusUka 2020

CampusUka 2020

Velkommen til CampusUka i Ålesund! Mellom 23. september - 2. oktober inviterer vi hele byen til å bli bedre kjent med campus gjennom spennende foredrag, webinar eller drive-in kino. CampusUka er en del av Forskningsdagene.

CampusUka 2020 


Kontakt oss

Kontakt oss