Studere på NTNU

Studere på NTNU

studier

facts_gode grunner

41 971

studenter

300

studieprogram

9 av 10

i jobb etter 6 mnd

3 byer

Trondheim –Gjøvik – Ålesund

forkurs og oppfriskning

Forkurs og oppfriskning

Forkurs er for deg som mangler nødvendig kompetanse fra videregående skole. Oppfriskningskurs er for deg som trenger å få frisket opp deler av pensum.


Videreutdanning og deltid

Videreutdanning og deltidsstudier er tilpasset deg som er i arbeidslivet. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå.

3bilder_utveksling, grunner, messer

Illustrasjonsbilde 11 gode grunner til å velge NTNU Foto: Kai Dragland

Velg NTNU

11 gode grunner til å velge NTNU

Illustrasjonsbilde  Besøk NTNU Foto: Kai Dragland

Utdanningsvalg og karriere

Å begynne med høyere utdanning er en ny fase i livet.

Illustrasjonsbilde  Utveksling

Utveksling

Som student på NTNU kan du ta et studieopphold i utlandet.

1291614134 Livet på NTNU

Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

Innsida for studenter

Tema og tjenester for deg som allerede er student på NTNU

Studiehåndbøker og studieplaner | Verktøy | Campus | Litteratur