CHALLENGE
YOURSELF

Søknadsfrist for opptak til grunnstudier: 15. april 2019

Noen studieprogram kan ha andre søknadsfrister.

Hva skjer