Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiat ved ISM fra september 2013. Jobber med psoriasis og komorbiditet. Bruker primært data fra HUNT3.

Cand.med fra UiO 2005. Turnustjeneste ved medisinsk og kirurgisk avdeling, Ålesund sjukehus og distriktstjeneste i Rauma kommune 2005-07. Lege ved ortopedisk avdeling Ålesund sjukehus 2007-08. Lege ved hudavdelingen St Olavs hospital fra 2008-13. PhD-stipendiat ISM NTNU fra sept 2013. Prosjekt-tittel: Psoriasis og komorbiditet. Data fra HUNT3.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner