Bakgrunn og aktiviteter

Lege hudavdelingen St Olavs Hospital 80%. Førsteamanuensis IKOM 30%.

Cand.med fra UiO 2005. Turnustjeneste ved medisinsk og kirurgisk avdeling, Ålesund sjukehus og distriktstjeneste i Rauma kommune 2005-07. Lege ved ortopedisk avdeling Ålesund sjukehus 2007-08. Lege ved hudavdelingen St Olavs hospital fra 2008-dd. PhD-stipendiat ISM NTNU fra sept 2013-17. Prosjekt-tittel: Psoriasis og komorbiditet. Data fra HUNT3. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Modalsli, Ellen Heilmann. (2017) Psoriasis: Prevalence, osteoporosis, depressive symptoms and obesity. The Nord-Trøndelag Health Study, 2006 - 08. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2750-9.