Søk NTNU

1291614134 Livet på NTNU

Forskning (NTNUs satsingsområder)

Aktuelt

Aktuelt

Nyheter

portrett av rektor anne borg

Styrke samarbeid

Rektor ved NTNU besøker Singapore. Målet er å styrke samarbeidet med verdensledende akademiske institusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv i Singapore.
NTNU Nyheter
Tre personer i et grønt trapperom. En kledd i blått, en i lilla og en i rødt (kostymer til rollene som celler)

Opera om hjerneforskning

Vi kan nok alle undre oss over dramaet inni hodene våre. Nå spiller noe av aktiviteten i hjernen seg ut på en faktisk scene.
NTNU Nyheter
solceller på en test-rigg som brenner

Solceller og brann

Solcelleanlegg på tak og fasader gir økt brannfare. Men små endringer i konstruksjonen viser seg å kunne utgjøre en stor forskjell, viser forskning.
Gemini
En mann foran en PC på et kontor

Klimagassutslipp

For å ha en sjanse til å begrense global oppvarming til 1,5 grader, anbefaler EUs klimaråd at Europa reduserer klimagassutslipp med 90-95 prosent innen 2040 – sammenlignet med 1990. Fossile brensler bør fases ut så raskt som mulig.
Kronikk på Gemini

Lenker til våre nyhetstjenester og pressekontakter

kindly.ai (jira II-3188)

Campusprosjektet