Søk NTNU

1291614134 Livet på NTNU

Forskning (NTNUs satsingsområder)

Aktuelt

Aktuelt

Nyheter

Studenter sitter rundt et bord

Flertallet får jobbtilbud

NTNU-studenter er svært attraktive i jobbmarkedet og kommer seg raskt i arbeid. 66 prosent av NTNU-kandidatene som er i jobb, fikk sin første jobb før de var ferdig med studiene.
Kandidatundersøkelsen
Lærarar og piggtråd som grafisk element

Lærarkrigen mot Quisling

Quisling vedtek lova om Norges lærarsamband straks han tek makta i februar 1942. No må alle lærarar være medlem av den nazistiske lærarorganisasjonen. Korleis svarar lærarane?
Podkast på Spotify
Fly over en by, sett i fugleperspektiv

Fly og klimagass

Fjorder og fjell sies ofte å være grunn til at nordmenn flyr mer enn andre. Men en studie viser at de store utslippene i norsk flytrafikk ikke er på kortbanenettet.
Gemini.no
Gruppe studenter

Raskt i utdanning

Rektor Anne Borg ved NTNU er fornøyd med at det regjeringsoppnevnte opptaksutvalget legger opp til at ungdom skal komme raskt ut i utdanning.
Opptaksutvalget

Lenker til våre nyhetstjenester og pressekontakter

Nyhetskanaler og pressehjelp: Nyheter fra NTNU | Forskningsnyheter | Ekspertlister | Pressesenter

kindly.ai (jira II-3188)

Campusprosjektet