Opptak

Opptak

Her finner du informasjon om søknad og opptak til studier ved NTNU.

Studieprogram

Opptak til grunnstudier

Søknadsfrist: 15. april 2021

Via Samordna Opptak kan du søke opptak til:

​​​​​​​​​​Søknadsportalen åpner 1. februar.

Noen søkergrupper har tidligere søknadsfrist. Det samme gjelder søkere til studieprogram innen utøvende kunst og musikk.

Alternative veier til opptak ved NTNU

Du kan søke lokalt opptak til Y-veien, TRES og forkurs via NTNUs Søknadsweb.


Opptakmaster

Opptak til masterprogram (1,5- 2 år)

Søknadsfrist: 15. april 2021

 

NTNUs internasjonale masterprogram har egne søknadsfrister:

Du må søke opptak til 2-årige masterprogram via NTNUs søknadsweb. For søknad til våre norske masterprogrammer og norsk/nordisk kvote på internasjonale masterprogram, så åpner Søknadsweb for registrering ca. 1. februar.

 


Opptakene

Videreutdanninger ved NTNU

NTNU har et bredt tilbud innen videreutdanning. Enten du kommer rett fra grunnstudier eller har noen års arbeidserfaring vil du finne relevante tilbud hos oss, på heltid, deltid eller som fjernundervisning. 
 

Opptak til enkeltemner

NTNU har en rekke forskjellige opptak til enkeltemner. Her finner du blant annet informasjon om adgangsbegrensede emner, forskerkurs og eksamensadgang for privatister. 


Norskkurs

Her finner du informasjon om opptaket til trinndelte norskkurs for utlendinger ved NTNU. Fristen for å søke er 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.


Intern overgang

Studenter som er tatt opp til et studieprogram eller årsstudium ved NTNU kan søke om intern overgang til et annet studieprogram. Fristen for å søke om overgang er 15. februar. 


Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et studieprogram på 60 studiepoeng som består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Du kan ta studieprogrammet på heltid eller på deltid.

Du kan også søke til Fleksibel PPU for allmennfag (FPPU-A) og Fleksibel PPU for yrkesfag (FPPU-Y)


Opptak til billedkunst

Kunstakademiet i Trondheim ved NTNU tilbyr både bachelor- og masterprogram i billedkunst. Studieprogrammene har krav om opptaksprøve. 


Opptak til utøvende musikk

Institutt for musikk ved NTNU tilbyr både bachelor- og masterprogram i utøvende musikk. Studieprogrammene har krav om opptaksprøve.


Reservasjon av studieplass

Du kan søke om å reservere studieplassen din inntil 2 år frem i tid, på grunn av innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner. For å kunne søke, må du ha fått tilbud og ha takket ja til studieplass. Takk ja til plassen innen gjeldende svarsfrist, og send søknad  innen 3 uker. 


Krav om politiattest

Politiattest kreves der studenter kommer i kontakt med pasienter, klienter, elever, barnehagebarn eller andre i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning.

 

Søkertall og poenggrenser

Søkertall og poenggrenser

 

Søkertall  og poenggrenser for 2-årige masterprogram og andre lokale opptak

Søkertall og poenggrenser for grunnstudier finner du hos Samordna opptak.

Reglement

Reglement

Reglene for opptak til studier er fastsatt i Forskrift om opptak til høgre utdanning (nasjonal) og i de lokale forskriftene: Forskrift om opptak til studier ved NTNU

Realkompetansevurdering og retningslinjer

Kontakt

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

Telefontid:
Mandag-fredag 09:00-11:30.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
​​​​​​​Postboks 8900
7491 Trondheim

Når får du studierett?

Når får du studierett?

Du får studierett ved NTNU når du har akseptert tilbud om opptak til et studieprogram eller enkeltemne