Opptak til studier ved NTNU

Opptak til studier ved NTNU

Vil du begynne å studere ved NTNU? Er du allerede student, og vil gå videre fra bachelor til master? Lurer du på muligheten til å bytte studieprogram eller ta enkeltemner?  

Her finner du informasjon om de ulike opptakene våre, søknadsfrister og hva du må dokumentere.

Smilende jente med NTNU-flagg på fjell. Utsikt i bakgrunn. Foto.

Søk opptak til ulike studier

Søk opptak til ulike studier

Opptak til 1,5–2-årige masterprogram, for deg som har en bachelorgrad.

Internasjonale masterprogram har egne søknadsfrister

Opptak til enkeltemner

Her finner du blant annet informasjon om adgangsbegrensede emner, forskerkurs og eksamensadgang for privatister. 

Opptak til norskkurs 1-4

Informasjon om norskkurs for utlendinger.

Opptak våren 2024

Opptak våren 2024

NTNU har opptak til noen studier til vårsemesteret 2024: Se oversikten

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

kindly.ai (jira II-3188)