Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som forsker ved Senter for Myelomforskning ved Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Vi forsker på Myelomatose, som er en kreftform som oppstår i de antistoff produserende plasmacellene i beinmargen. Dette er en type blodkreft som rammer ca. 400 personer i Norge hvert år. Hovedfokuset i min forskning, er på det å undersøke og forstå de genetiske og molekylære endringene som skjer med kreftcellene fra diagnose tidspunktet og til utviklingen av en tumor som er resistent mot medikamenter. Vi tar i bruk nye metoder, som next-generation sequencing (NGS) analyser av både kreftceller og celle-fritt DNA, i tillegg til veletablerte cellebiologiske metoder. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner