Bakgrunn og aktiviteter

Ph.D. 2012: "Clinical, pathological, and molecular classification of ovarian carcinoma". Lege i spesialisering ved Gynekologisk avdeling, St.Olavs Hospital

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner