Bakgrunn og aktiviteter

Dr. Bård Kulseng (overlege, PhD, Professor II) er leder av Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og har mer enn 25 års erfaring innen forskning og klinisk erfaring innen endokrinologi og fedmebehandling.

CV

Publikasjoner

Dagsrevyen 17.02.2014: Skal testse Botox mot overvekt 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner