Bakgrunn og aktiviteter

Hovedfokus for min forskning er klinisk barnerevmatologi og epidemiologiske, kliniske og eksperimentelle studier på kronisk uspesifikk smerte hos ungdom.

Jeg er Professor I, medisin (pediatri) og gruppeleder for forskningsgruppen Barnerevmatologi og smerte (CRY). Mitt kontor er i 6. etasje i Kvinne-barn-senteret 241.06030.

Forskning

Klinisk barnerevmatologi

Populasjonsbaserte studier på insidens, prevalens, langtidsforløp og prognose ved barneleddgikt, mål på sykdomsaktivitet, barneleddgiktsassosiert regnbuehinnebetennelse (uveitt) og kjeveleddsartritt. Kliniske multisenterstudier på barnerevmatologiske tilstander som utgår fra The Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO).

Epidemiologiske studier på kronisk uspesifikk smerte hos ungdom

Forekomst og assosierte faktorer som psykososiale faktorer, livsstilsfaktorer, perinatale faktorer, og pubertet, samt assosiasjon til kroniske smertetilstander hos foreldrene basert på HUNT-undersøkelsen. Eksperimentelle nevrofysiologiske smertestudier hos ungdom/unge voksne med økt risiko for kronisk smerte.

Undervisning

Medisinstudiet: Generell pediatri, med spesielt fokus på barnerevmatologi, vekst og utvikling, vaksinasjoner.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner