Bakgrunn og aktiviteter

Yrkeserfaring

june 2016–, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Forsker

20142016, Institutt for bioteknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU. Senior postdoktor

2010–2014, Vectron Biosolutions AS, Norge. Chief scientific officer

2008–2009, Institutt for bioteknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU. Forsker

2006–2007, Dept. of Biochemistry, Microbiology and Immunology, University of Ottawa, Canada. Postdoktor

Utdannelse

PhD i medisin. Linköpings universitet, Sverige (2004)

medisinsk grad. Capital Medical University, Kina (1992)

Forskningsinteresser

- Genetic epidemiology, epigenetics, molecular/medical microbiology

- Lifestyle fators as potential risk of developing chronic diseases such as cancer and dementia

- Causal inference between risk factors and chronic diseases

- Associations between oral health and general health

- Nåværende prosjekt: Repeated measures of genome-wide DNA methylation as early detection markers and mediators for lung cancer development, affected by lifestyle factors

Publikasjoner

PubMed

Researchgate

Google Scholar

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner