Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i generell indremedisin, nyresykdommer og klinisk kjemi.

Dr. med  2001.

Professor (50%) i Nyremedisinsk forskningsgruppe (Enhet for medisin og metabolisme relatert sykdom). Overlege (50%) ved Avdelling for nyresykdommer (Medisinsk klinikk, St Olav Hospital).

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner