Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er prosjektleder ved NTNU Technology Transfer hvor jeg jobber med å realisere idéer innen medisinsk teknologi og helse.

 

Ved MH-fakultetet har jeg faglig ansvar for Helseinnovatørskolen som gir kurs innen innovasjon og entreprenørskap i samarbeid med UiO og Karolinska Institutet. 

Helseinnovatørskolen

https://www.ntnu.no/mh/innovasjon

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sætre, Rune; Ranang, Martin Thorsen; Steigedal, Tonje Strømmen; Stunes, Kamilla; Misund, Kristine; Thommesen, Liv; Lægreid, Astrid. (2007) Webprot : online mining and annotation of biomedical literature using Google. Advanced computational methods for biocomputing and bioimaging.
  • Sætre, Rune; Tveit, Amund; Ranang, Martin Thorsen; Steigedal, Tonje Strømmen; Thommesen, Liv; Stunes, Kamilla; Lægreid, Astrid. (2005) gProt: Annotating protein interactions using Google and Gene Ontology. Lecture Notes in Computer Science.