Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har faglig ansvar for Helseinnovatørskolen som gir kurs innen innovasjon og entreprenørskap i samarbeid med UiO, Karolinska Institutet og Københavns universitet. 

Helseinnovatørskolen

https://www.ntnu.no/mh/innovasjon

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner