Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved DNA-reparasjonsgruppen ved IKOM NTNU. 

Lege i spesialisering, onkologi, ved Kreftklinikken St Olavs

Foretakstillitsvalgt for Yngre Legers forening/Den Norske Legeforening, ved St Olavs