Bakgrunn og aktiviteter

Mine ansvarsområder:

  • Rekruttering og ansettelser
  • Mottak og oppfølging av nyansatte
  • Lederstøtte i HR-relaterte saker
  • Rutiner og organisasjonsutvikling
  • Diverse forvaltningsoppgaver

Vi er to HR-konsulenter ved IKOM. Jeg har ansvar for oppfølging av ansatte ved fagenhetene ved Gastro- og kunnskapssenteret. Min kollega Vebjørn Andreassen (vebjorn.andreassen@ntnu.no) følger opp ansatte ved laboratoriesenteret og kvinne-barn-senteret.