Bakgrunn og aktiviteter

MD and PhD candidate at CEMIR. Currently working on innate immune cells’ sensing of bacteria and bacterial pathogenesis, in particular the role of TLR2, TLR8 and phagosomal maturation.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner