Bakgrunn og aktiviteter

Lege ved medisinsk klinikk, St Olav. PhD ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR), NTNU, 2019. Jeg forsket på det medfødte immunforsvaret og hvordan det oppdager bakterier. Særlig fokus har vært på TLR2, TLR8 og fagosom-modning.

Lenke til blogg-innlegg: https://blog.medisin.ntnu.no/hvordan-oppdager-kroppen-invaderende-streptokokker/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Ehrnstrøm, Birgitta. (2019) Exploring the role of TLR8 as a sensor in bacterial infections. 2019. ISBN 978-82-326-4366-0.