Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved fakultet for medisin og helse, NTNU. Underviser i embryologi og obstetrikk på medisinstudiet.

Overlege ved fødeavdelingen, St.Olavs Hospital

PhD NTNU 2017 Uterine Artery Doppler in Pregnancy - Women with Polycystic Ovary syndrome and Healthy Controls

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner