Bakgrunn og aktiviteter

Virus kan forårsake akutt og kronisk sykdom så som lungebetennelse og hepatitt. I denne prosessen klarer virus å unngå deler av immunsystemet og kan også direkte nedsette immunresponser og gi koinfeksjoner med bakterier og/eller flere virus. Vår forskning fokuserer på å oppnå forståelse av medfødte immunresponsers betydning ved virusinfeksjoner og studere interaksjonen mellom virus og menneske som er avgjørende for infeksjonens forløp og for utfallet av virusinfeksjoner.

The group also contributes to the Childhood Airway Infections Research Group (CAIR).

 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner