Bakgrunn og aktiviteter

Mine ansvarsområder:

- Master i farmasi

- Administrasjon av instituttets ph.d.-emner (NEVR8014, KLMED8009, MOL8001, MOL8006, MOL8008, MOL8009, MOL8010 og MOL8012)

- Ph.d. i medisin og helsevitenskap: opptak, midtveisevaluering, endring av opplæringsdel, innlevering av avhandling