Bakgrunn og aktiviteter

Mine ansvarsområder:

- Master i farmasi

- Instituttets ph.d.-emner

- Ph.d.-administrasjon ved instituttet: opptak, midtveisevaluering, endring av opplæringsdel, innlevering

- Ph.d. i medisin og helsevitenskap