Ledige stillinger ved NTNU

– Eksterne utlysninger

Annonse ledige stillinger


 

Ledige stillinger

NTNU

Vikariat i 100 % stilling som HR-konsulent innen rekruttering (førstekonsulent 1408/seniorkonsulent 1363) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: Løpende

Vikariat i 100 % stilling som HR-konsulent innen rekruttering (førstekonsulent 1408/seniorkonsulent 1363) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Stipendiat - Kvalitet i psykisk helsevern - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. desember 2017

Stipendiat - Kvalitet i psykisk helsevern - Institutt for helsevitenskap Gjøvik

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – MATERIAL SOLUTIONS; COATINGS AND SURFACES FOR MARINE ANTI-FOULING APPLICATIONS - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. desember 2017

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – MATERIAL SOLUTIONS; COATINGS AND SURFACES FOR MARINE ANTI-FOULING APPLICATIONS - Institutt for materialteknologi

Postdoctor in Marine system design for deep-sea mining (IV-196/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. desember 2017

Postdoctor in Marine system design for deep-sea mining (IV-196/17) - Institutt for marin teknikk

PH.D-STIPENDIAT I GEOGRAFI MED SPESIALISERING I MILJØ- OG RESSURSFORVALTNING - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. desember 2017

PH.D-STIPENDIAT I GEOGRAFI MED SPESIALISERING I MILJØ- OG RESSURSFORVALTNING - Institutt for geografi

Universitetslektor i matematikkdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. desember 2017

Universitetslektor i matematikkdidaktikk - Matematikksenteret

Overingeniør IKT - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 17. desember 2017

Overingeniør IKT - Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester

Førstekonsulent - Internasjonalisering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 17. desember 2017

Førstekonsulent - Internasjonalisering - Seksjon for utdanning Ålesund

Professor/førsteamanuensis i medisin (psykiatri) NTNU kombinert med stilling som lege ved St. Olavs hospital HF. - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. desember 2017

Professor/førsteamanuensis i medisin (psykiatri) NTNU kombinert med stilling som lege ved St. Olavs hospital HF. - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser) ved Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. desember 2017

Universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser) ved Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Stilling som stipendiat i prosjektet Helse i kontekst - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Stilling som stipendiat i prosjektet Helse i kontekst - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Two Post-Doc Positions in the project Health in Context - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Two Post-Doc Positions in the project Health in Context - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Prosjektkoordinator - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Prosjektkoordinator - Administrasjonen

Samlingsforvalter ved de kulturhistoriske samlingene, fast stilling 100% - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Samlingsforvalter ved de kulturhistoriske samlingene, fast stilling 100% - Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Vikariat teknisk konservator, midlertidig stilling 100% - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Vikariat teknisk konservator, midlertidig stilling 100% - Institutt for arkeologi og kulturhistorie

PhD position: Production of Form in Architecture - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. desember 2017

PhD position: Production of Form in Architecture - Fakultet for arkitektur og design (AD)

2 PhD positions in Development of Innovative Methods and Technologies to Create Novel Products (IV-200/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22. desember 2017

2 PhD positions in Development of Innovative Methods and Technologies to Create Novel Products (IV-200/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Postdoc; +Trondheim: Positive Energy City 2050 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. desember 2017

Postdoc; +Trondheim: Positive Energy City 2050 - Fakultet for arkitektur og design (AD)

Stipendiatstilling innen trening som medisin - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. desember 2017

Stipendiatstilling innen trening som medisin - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Position as PhD Candidate in Exercise Physiology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. desember 2017

Position as PhD Candidate in Exercise Physiology - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

PhD research fellowship position in Robotic Vision and Data Driven Learning on Autonomous Robotic Platforms - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. desember 2017

PhD research fellowship position in Robotic Vision and Data Driven Learning on Autonomous Robotic Platforms - Institutt for teknisk kybernetikk

PhD position on Energy Planning of Urban Building (IV-199/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. desember 2017

PhD position on Energy Planning of Urban Building (IV-199/17) - (2016) Institutt for energi- og prosessteknikk

Førstekonsulent - bibliotekoppgaver - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. desember 2017

Førstekonsulent - bibliotekoppgaver - Bibliotekseksjon for kultur- og vitenskapshistorie

Professorship/associate professorship in Robotic Production (IV-204/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. desember 2017

Professorship/associate professorship in Robotic Production (IV-204/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Fast 100 % stilling som HR-konsulent innen personalforvaltning (seniorkonsulent 1363) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. januar 2018

Fast 100 % stilling som HR-konsulent innen personalforvaltning (seniorkonsulent 1363) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Vikariat som universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. januar 2018

Vikariat som universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Ledig fast stilling som ingeniør / avdelingsingeniør - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. januar 2018

Ledig fast stilling som ingeniør / avdelingsingeniør - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Rådgiver - veiledning, vikariat med mulighet for forlengelse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. januar 2018

Rådgiver - veiledning, vikariat med mulighet for forlengelse - Avdeling for studenttjenester

Associate Professor in Computer Science - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. januar 2018

Associate Professor in Computer Science - Institutt for datateknologi og informatikk

Associate professor in biological diversity - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. januar 2018

Associate professor in biological diversity - Institutt for naturhistorie

Spesialbibliotekar - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. januar 2018

Spesialbibliotekar - Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester

Universitetsbiblotekar - metadata - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. januar 2018

Universitetsbiblotekar - metadata - Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester

Instituttleder ved Institutt for for maskinteknikk og produksjon (IV-202/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. januar 2018

Instituttleder ved Institutt for for maskinteknikk og produksjon (IV-202/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Rådgiver ved administrasjonen for Institutt for lærerutdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. januar 2018

Rådgiver ved administrasjonen for Institutt for lærerutdanning - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Postdoctoral fellow/Researcher in Energy Efficient Computing Systems - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. januar 2018

Postdoctoral fellow/Researcher in Energy Efficient Computing Systems - Institutt for datateknologi og informatikk

Professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 8. januar 2018

Professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi - Institutt for psykologi

PhD Candidates in Psychology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. januar 2018

PhD Candidates in Psychology - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Postdoc position in Microbial Molecular Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. januar 2018

Postdoc position in Microbial Molecular Biology - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

PhD Candidate in Pedestrian and Bicyclist Behavior considering Road Operations (IV-201/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. januar 2018

PhD Candidate in Pedestrian and Bicyclist Behavior considering Road Operations (IV-201/17) - Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

A two-year Post Doctoral position - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. januar 2018

A two-year Post Doctoral position - Institutt for elkraftteknikk

Postdoctoral Fellow in Developing Intelligent Bolted Joints for Structural Health Monitoring (IV-205/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. januar 2018

Postdoctoral Fellow in Developing Intelligent Bolted Joints for Structural Health Monitoring (IV-205/17) - Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Førsteamanuensis i filmvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. januar 2018

Førsteamanuensis i filmvitenskap - Det humanistiske fakultet (HF)

Midlertidig stilling som førstelektor/universitetslektor - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. januar 2018

Midlertidig stilling som førstelektor/universitetslektor - Institutt for matematiske fag

2 Stillinger som førsteamananuensis i pedagogikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. januar 2018

2 Stillinger som førsteamananuensis i pedagogikk - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Postdoctoral fellowship in mathematics or statistics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. januar 2018

Postdoctoral fellowship in mathematics or statistics - Institutt for matematiske fag

Associate Professor in Mathematics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22. januar 2018

Associate Professor in Mathematics - Institutt for matematiske fag

Ta en PhD-grad innen naturvitenskap og teknologi! - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. januar 2018

Ta en PhD-grad innen naturvitenskap og teknologi! - Fakultet for naturvitenskap (NV)

Three PhD fellowships are vacant at the Department of Mathematical Sciences - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. januar 2018

Three PhD fellowships are vacant at the Department of Mathematical Sciences - Institutt for matematiske fag

PhD fellowship in Statistical Learning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. januar 2018

PhD fellowship in Statistical Learning - Institutt for matematiske fag

Position as Postdoctoral Research Fellow within Inflammatory Bowel Disease (IBD) research - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. januar 2018

Position as Postdoctoral Research Fellow within Inflammatory Bowel Disease (IBD) research - Institutt for klinisk og molekylær medisin

Postdoc Position in Linguistics at the Department of Language and Literature - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. februar 2018

Postdoc Position in Linguistics at the Department of Language and Literature - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD Position in Political History and Scandinavian Studies - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. februar 2018

PhD Position in Political History and Scandinavian Studies - Institutt for språk og litteratur