Ledige stillinger ved NTNU

Ledige stillinger, illustrasjon

 

Ledige stillinger

NTNU

PhD position in “Salmon lice biology and ecology” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. mai 2019

PhD position in “Salmon lice biology and ecology” - Fakultet for naturvitenskap (NV)

professor/førsteamanuensis i medisin (voksenpsykiatri). - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. mai 2019

professor/førsteamanuensis i medisin (voksenpsykiatri). - Institutt for psykisk helse

Seksjonssjef ved NTNU Universitetsbiblioteket - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. mai 2019

Seksjonssjef ved NTNU Universitetsbiblioteket - Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap

PhD Position in Evolutionary Population Ecology:Dynamics of immigration, inbreeding and fitness in song sparrows - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. mai 2019

PhD Position in Evolutionary Population Ecology:Dynamics of immigration, inbreeding and fitness in song sparrows - Institutt for biologi

PhD position - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. mai 2019

PhD position - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD in modelling and estimation of fish in aquaculture - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. mai 2019

PhD in modelling and estimation of fish in aquaculture - Institutt for teknisk kybernetikk

Post Doctor Fellowship in area of alumina production - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. mai 2019

Post Doctor Fellowship in area of alumina production - Institutt for materialteknologi

Researcher on autonomous ships - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22. mai 2019

Researcher on autonomous ships - Institutt for teknisk kybernetikk

saksbehandler i kulturminneforvaltning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. mai 2019

saksbehandler i kulturminneforvaltning - Institutt for arkeologi og kulturhistorie

2 Stipendiater - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. mai 2019

2 Stipendiater - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Overingeniør i Vann- og Miljøteknikk (IV-169/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. mai 2019

Overingeniør i Vann- og Miljøteknikk (IV-169/19) - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Post-doctoral researcher in Computer Vision - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. mai 2019

Post-doctoral researcher in Computer Vision - Institutt for datateknologi og informatikk

Postdoc in Materials Science and Engineering (Battery Technology) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. mai 2019

Postdoc in Materials Science and Engineering (Battery Technology) - Institutt for materialteknologi

Overingeniør/Senioringeniør molekylærlaboratorium - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. mai 2019

Overingeniør/Senioringeniør molekylærlaboratorium - Institutt for naturhistorie

2 stillinger som vitenskapelig assistent innen statsvitenskap og idrettsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. mai 2019

2 stillinger som vitenskapelig assistent innen statsvitenskap og idrettsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

PhD, minoritetshelse, barn og unge - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. mai 2019

PhD, minoritetshelse, barn og unge - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

PhD position in cardiac physiology and molecular medicine at the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU - Trondheim, Norway - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. mai 2019

PhD position in cardiac physiology and molecular medicine at the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU - Trondheim, Norway - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

forsker innen metabarcoding og miljø-DNA - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. mai 2019

forsker innen metabarcoding og miljø-DNA - Institutt for naturhistorie

Fast 100% stilling som controller - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. mai 2019

Fast 100% stilling som controller - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

PhD fellowship in analytical methods for partial differential equations - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. mai 2019

PhD fellowship in analytical methods for partial differential equations - Institutt for matematiske fag

PhD fellowship in Reduced order models for wind simulations of wind power plant - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. mai 2019

PhD fellowship in Reduced order models for wind simulations of wind power plant - Institutt for matematiske fag

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (språk og språkdidaktikk) (SU-331) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. mai 2019

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (språk og språkdidaktikk) (SU-331) - Institutt for lærerutdanning

Overingeniør (IV-136/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Overingeniør (IV-136/19) - Institutt for marin teknikk

Konsulent/førstekonsulent BtB, variabel lønn midlertidig stilling  - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Konsulent/førstekonsulent BtB, variabel lønn midlertidig stilling  - Institutt for design

Førstelektor SeeSalmon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Førstelektor SeeSalmon - Institutt for naturhistorie

Universitetslektor i rettsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Universitetslektor i rettsvitenskap - Institutt for sosialt arbeid

Universitetslektor i barnevern - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Universitetslektor i barnevern - Institutt for sosialt arbeid

Førstekonsulent i studieseksjonen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Førstekonsulent i studieseksjonen - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD in Dynamics of Reheat Flames (IV-171/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

PhD in Dynamics of Reheat Flames (IV-171/19) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Forskningsrådgiver (AD-25/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Forskningsrådgiver (AD-25/19) - Administrasjon

Prosessleder digitale dokumentasjonsprosesser - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Prosessleder digitale dokumentasjonsprosesser - Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Controller (rådgiver) i økonomiseksjonen ved IV(IV-175/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Controller (rådgiver) i økonomiseksjonen ved IV(IV-175/19) - Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Førstekonsulent – opptaksgruppen ved Internasjonal seksjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. mai 2019

Førstekonsulent – opptaksgruppen ved Internasjonal seksjon - Internasjonal seksjon

Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (velferdsteknologi) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 27. mai 2019

Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (velferdsteknologi) - Institutt for helsevitenskap Ålesund

Studiekonsulent (IV-177/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. mai 2019

Studiekonsulent (IV-177/19) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Førstekonsulent (administrasjonskonsulent) (IV-178/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. mai 2019

Førstekonsulent (administrasjonskonsulent) (IV-178/19) - Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Studieprogramleder for studieprogrammet i Bygg- og miljøteknikk (IV-167/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. mai 2019

Studieprogramleder for studieprogrammet i Bygg- og miljøteknikk (IV-167/19) - Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

PHD research fellowship - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. mai 2019

PHD research fellowship - Fakultet for naturvitenskap (NV)

Prosjektøkonom - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. mai 2019

Prosjektøkonom - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Postdoctoral Researcher Advanced integrated R744 heat pump technologies (IV-176/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. mai 2019

Postdoctoral Researcher Advanced integrated R744 heat pump technologies (IV-176/19) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Professor/Associate Professor in Medicine (Genetic Epidemiology) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

Professor/Associate Professor in Medicine (Genetic Epidemiology) - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Professor/førsteamanuensis i medisin (epidemiologi) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

Professor/førsteamanuensis i medisin (epidemiologi) - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Direktør for Norwegian Open AI Lab (NAIL)  - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

Direktør for Norwegian Open AI Lab (NAIL)  - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Prosjektkoordinator for IDUN - "fra PhD til professor" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

Prosjektkoordinator for IDUN - "fra PhD til professor" - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

1-2 Postdoc/Researcher Fellowship positions “Therapeutic Applications of Electromagnetics in Biomed - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

1-2 Postdoc/Researcher Fellowship positions “Therapeutic Applications of Electromagnetics in Biomed - Institutt for elektroniske systemer

Ledig stilling som PhD stipendiat innenfor fagområdet indremedisin/endokrinologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

Ledig stilling som PhD stipendiat innenfor fagområdet indremedisin/endokrinologi - Institutt for klinisk og molekylær medisin

PhD position within Marine Structures (IV-164/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

PhD position within Marine Structures (IV-164/19) - Institutt for marin teknikk

a PhD fellowship in gamification of training in security awareness and digital empowerment Aimed at children and young people - Sikkerhetsløypa - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

a PhD fellowship in gamification of training in security awareness and digital empowerment Aimed at children and young people - Sikkerhetsløypa - Institutt for datateknologi og informatikk

Postdoctoral position in Ageing and Testing Methods of Stator Windings in Hydropower Generators - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

Postdoctoral position in Ageing and Testing Methods of Stator Windings in Hydropower Generators - Institutt for elkraftteknikk

HR-rådgiver/seniorrådgiver - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. mai 2019

HR-rådgiver/seniorrådgiver - Fakultetsadministrasjonen

PhD position in Experimental Computational Linguistics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juni 2019

PhD position in Experimental Computational Linguistics - Det humanistiske fakultet (HF)

Post-doctoral researcher in English (SU-334) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juni 2019

Post-doctoral researcher in English (SU-334) - Institutt for lærerutdanning

Post-doc position in Evolutionary quantitative genetics Understanding evolvability – a meta-analytical approach - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juni 2019

Post-doc position in Evolutionary quantitative genetics Understanding evolvability – a meta-analytical approach - Institutt for biologi

PhD position in PRICE project - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juni 2019

PhD position in PRICE project - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Professor/Associate Professor in Assurance of Autonomous Systems - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. juni 2019

Professor/Associate Professor in Assurance of Autonomous Systems - Institutt for teknisk kybernetikk

Stipendiat innen psykisk helse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. juni 2019

Stipendiat innen psykisk helse - Institutt for psykisk helse

Ingeniør (IV-159/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. juni 2019

Ingeniør (IV-159/19) - Institutt for marin teknikk

Førstekonsulent ID Gjøvik - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. juni 2019

Førstekonsulent ID Gjøvik - Institutt for design

PhD Candidate - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. juni 2019

PhD Candidate - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Professor / Associate Professor (IV-172/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. juni 2019

Professor / Associate Professor (IV-172/19) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Professor/Associate professor in medicine (exercise in medicine) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 3. juni 2019

Professor/Associate professor in medicine (exercise in medicine) - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Vitenskapelig assistent i nordisk språk og litteratur - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 3. juni 2019

Vitenskapelig assistent i nordisk språk og litteratur - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD Candidate within Digitalization and automated vehicles (SO IV-22/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. juni 2019

PhD Candidate within Digitalization and automated vehicles (SO IV-22/19) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

PhD fellowship position in Robustness and Interpretable Machine/Deep Learning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. juni 2019

PhD fellowship position in Robustness and Interpretable Machine/Deep Learning - Institutt for datateknologi og informatikk

Universitetslektor II i medisin  - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. juni 2019

Universitetslektor II i medisin  - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

PhD Candidate in ICT of urban water systems - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. juni 2019

PhD Candidate in ICT of urban water systems - Institutt for bygg- og miljøteknikk

PhD position in Electromagnetic Design of an Integrated Booster Pump for Hydropower Pumped Storage - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. juni 2019

PhD position in Electromagnetic Design of an Integrated Booster Pump for Hydropower Pumped Storage - Institutt for elkraftteknikk

Professor/Associate Professor in Materials Science and Engineering (Battery Technology) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. juni 2019

Professor/Associate Professor in Materials Science and Engineering (Battery Technology) - Institutt for materialteknologi

Professor/Associate Professor in Materials Science and Engineering (Nanotechnology) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. juni 2019

Professor/Associate Professor in Materials Science and Engineering (Nanotechnology) - Fakultet for naturvitenskap (NV)

PhD position in Biophysics and Bionanotechnology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. juni 2019

PhD position in Biophysics and Bionanotechnology - Fakultet for naturvitenskap (NV)

postdoctoral researcher in medical image analysis   - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. juni 2019

postdoctoral researcher in medical image analysis   - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD within Machine learning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 9. juni 2019

PhD within Machine learning - Institutt for datateknologi og informatikk

Professor/Associate Professor in the field of Mechanical Engineering (IV-142/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. juni 2019

Professor/Associate Professor in the field of Mechanical Engineering (IV-142/19) - Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Professor/Associate Professor in the field of Polymer Composites  (IV-161/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. juni 2019

Professor/Associate Professor in the field of Polymer Composites  (IV-161/19) - Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Two PhD positions on process optimization - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. juni 2019

Two PhD positions on process optimization - Fakultet for naturvitenskap (NV)

PhD position within Revolutionary Opéra-Comique - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. juni 2019

PhD position within Revolutionary Opéra-Comique - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD candidate in population ecology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. juni 2019

PhD candidate in population ecology - Institutt for biologi

PhD position in Microbial Molecular Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 14. juni 2019

PhD position in Microbial Molecular Biology - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Postdoctor in Cell Bioprocessing - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. juni 2019

Postdoctor in Cell Bioprocessing - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

PhD candidate on the topic ‘Development of sustainable value chains’ SU-312 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. juni 2019

PhD candidate on the topic ‘Development of sustainable value chains’ SU-312 - Institutt for geografi

PhD position in Data Science for Future Sustainability (SO-IV-16/19 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. juni 2019

PhD position in Data Science for Future Sustainability (SO-IV-16/19 - Institutt for energi- og prosessteknikk

Universitetslektor i historie etter 1750 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. juni 2019

Universitetslektor i historie etter 1750 - Det humanistiske fakultet (HF)

Cleanroom Process Group Leader / Research Engineer - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. juni 2019

Cleanroom Process Group Leader / Research Engineer - NTNU NANO Lab

PhD position "Production optimization" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 17. juni 2019

PhD position "Production optimization" - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD position in 3D point Clouds Processing (IV-174/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18. juni 2019

PhD position in 3D point Clouds Processing (IV-174/19) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Stipendiat innen barns tidlige skriveutvikling, SU-299 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. juni 2019

Stipendiat innen barns tidlige skriveutvikling, SU-299 - Institutt for lærerutdanning

A Postdoctoral position in Artificial Intelligence - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. juni 2019

A Postdoctoral position in Artificial Intelligence - Institutt for datateknologi og informatikk

Ph.d.-stipendiat i anvendt etikk tilknyttet forskningsprosjekt om genredigert laks - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. juni 2019

Ph.d.-stipendiat i anvendt etikk tilknyttet forskningsprosjekt om genredigert laks - Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Midlertidig stilling som stipendiat i prosjektet "Cøliaki i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. juni 2019

Midlertidig stilling som stipendiat i prosjektet "Cøliaki i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag" - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

PhD position in Rheological Behavior of Drilling Fluids and Cutting Beds - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2019

PhD position in Rheological Behavior of Drilling Fluids and Cutting Beds - Institutt for kjemisk prosessteknologi

2 PhD fellowships in theoretical and experimental neuroscience - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2019

2 PhD fellowships in theoretical and experimental neuroscience - Institutt for matematiske fag

Forskingsrådgivar - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2019

Forskingsrådgivar - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD-candidate in the field of in-vivo bioploymer engineering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2019

PhD-candidate in the field of in-vivo bioploymer engineering - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

PhD candidate - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2019

PhD candidate - Institutt for teknisk kybernetikk

Universitetslektor i spansk kulturkunnskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Universitetslektor i spansk kulturkunnskap - Det humanistiske fakultet (HF)