Ledige stillinger ved NTNU

Ledige stillinger, illustrasjon

 

Ledige stillinger

NTNU

Vitenskapelig assistent - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. juli 2019

Vitenskapelig assistent - Institutt for biologiske fag Ålesund

Postdoc position in AMOS - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. juli 2019

Postdoc position in AMOS - Institutt for marin teknikk

Postdoc in Biometrics-on-the-move - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. juli 2019

Postdoc in Biometrics-on-the-move - Institutt for datateknologi og informatikk

A PhD Research Fellowship position on atom clustering and precipitation hardening of aluminium alloys - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. juli 2019

A PhD Research Fellowship position on atom clustering and precipitation hardening of aluminium alloys - Institutt for materialteknologi

Postdoktor i metode og anvendt utviklingspsykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. juli 2019

Postdoktor i metode og anvendt utviklingspsykologi - Institutt for psykologi

PhD position within Networked Control for Power Electronic Grids - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. juli 2019

PhD position within Networked Control for Power Electronic Grids - Institutt for elkraftteknikk

Forskningsmedarbeider innen digital humaniora/ samfunnsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. juli 2019

Forskningsmedarbeider innen digital humaniora/ samfunnsvitenskap - Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap

PhD candidate - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2019

PhD candidate - Institutt for teknisk kybernetikk

Professor/Associate Professor in Hydropower - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2019

Professor/Associate Professor in Hydropower - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD candidate in numerical simulation in fluid mechanics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2019

PhD candidate in numerical simulation in fluid mechanics - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD in Interaction Design and Learning Technologies - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2019

PhD in Interaction Design and Learning Technologies - Institutt for datateknologi og informatikk

Postdoc in Learning Technologies for CS Education - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2019

Postdoc in Learning Technologies for CS Education - Institutt for datateknologi og informatikk

Stipendiat i norskdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2019

Stipendiat i norskdidaktikk - Institutt for lærerutdanning

Førstekonsulent/seniorkonsulent - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2019

Førstekonsulent/seniorkonsulent - Institutt for elektroniske systemer

PhD position in Tophole Monitoring of Permanently Plugged Wells (TOPHOLE) - IV-197/19 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2019

PhD position in Tophole Monitoring of Permanently Plugged Wells (TOPHOLE) - IV-197/19 - Institutt for geovitenskap og petroleum

PhD candidate within long-term evolution of topography and landscape at rifted margins - IV-206/19 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2019

PhD candidate within long-term evolution of topography and landscape at rifted margins - IV-206/19 - Institutt for geovitenskap og petroleum

PhD candidate within Suprabasins - IV-207/19 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2019

PhD candidate within Suprabasins - IV-207/19 - Institutt for geovitenskap og petroleum

PhD candidate in Mechanical Engineering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2019

PhD candidate in Mechanical Engineering - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Avdelingsingeniør/overingeniør - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2019

Avdelingsingeniør/overingeniør - Institutt for elektroniske systemer

Studiekonsulent - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. august 2019

Studiekonsulent - Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Researcher or Postdoctoral Research Fellow in Environmental-Economic Modelling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. august 2019

Researcher or Postdoctoral Research Fellow in Environmental-Economic Modelling - Institutt for energi- og prosessteknikk

Associate Professor in Business Economics with a focus on Finance - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. august 2019

Associate Professor in Business Economics with a focus on Finance - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD Candidate in Snow Imaging - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. august 2019

PhD Candidate in Snow Imaging - Institutt for datateknologi og informatikk

Rådgiver - NTNUs klagenemnd - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. august 2019

Rådgiver - NTNUs klagenemnd - HR- og HMS-avdelingen

HR-medarbeider - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. august 2019

HR-medarbeider - Administrasjonen

Systemutvikler - IT-utvikling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. august 2019

Systemutvikler - IT-utvikling - Seksjon for IT-utvikling

Prosjektøkonom/prosjektstøtte    (IV-208/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. august 2019

Prosjektøkonom/prosjektstøtte    (IV-208/19) - Institutt for konstruksjonsteknikk

førstekonsulent innen studieadministrasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. august 2019

førstekonsulent innen studieadministrasjon - Institutt for sosialt arbeid

Kommunikasjonsrådgiver - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. august 2019

Kommunikasjonsrådgiver - Det humanistiske fakultet (HF)

postdoctoral researcher in medical image analysis   - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. august 2019

postdoctoral researcher in medical image analysis   - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Professor/Associate Professor in Machine Design and Product Development - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 8. august 2019

Professor/Associate Professor in Machine Design and Product Development - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Postdoctoral Fellow in Modelling Global Sustainable Development Pathways - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 8. august 2019

Postdoctoral Fellow in Modelling Global Sustainable Development Pathways - Institutt for energi- og prosessteknikk

Stipendiat innen barns tidlige skriveutvikling, SU-299 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2019

Stipendiat innen barns tidlige skriveutvikling, SU-299 - Institutt for lærerutdanning

Førstekonsulent innen studieadministrasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2019

Førstekonsulent innen studieadministrasjon - Institutt for geografi

Seniorkonsulent innen studieadministrasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2019

Seniorkonsulent innen studieadministrasjon - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

PhD-stipendiat i samfunnsgeografi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2019

PhD-stipendiat i samfunnsgeografi - Institutt for geografi

Stipendiat i sosialt arbeid og barnevern - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2019

Stipendiat i sosialt arbeid og barnevern - Institutt for sosialt arbeid

Stipendiat i sosialt arbeid - SU349 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2019

Stipendiat i sosialt arbeid - SU349 - Institutt for sosialt arbeid

Stipendiat i sosialt arbeid og barnevern SU-351 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2019

Stipendiat i sosialt arbeid og barnevern SU-351 - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Stipendiat innen «Migrasjon og velferd» ved Institutt for sosialt arbeid SU-352 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2019

Stipendiat innen «Migrasjon og velferd» ved Institutt for sosialt arbeid SU-352 - Institutt for sosialt arbeid

Førsteamanuensis i interaksjonsdesign - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Førsteamanuensis i interaksjonsdesign - Institutt for design

Universitetslektor i spansk kulturkunnskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Universitetslektor i spansk kulturkunnskap - Det humanistiske fakultet (HF)

Assistant Professor in Architecture (NTNU-Sasakawa lectureship) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Assistant Professor in Architecture (NTNU-Sasakawa lectureship) - Fakultet for arkitektur og design (AD)

Vi søker leder for driftsfunksjonen ved NTNU Ålesund - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Vi søker leder for driftsfunksjonen ved NTNU Ålesund - Eiendomsavdelingen

Vi søker leder for driftsfunksjonen ved NTNU Gjøvik - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Vi søker leder for driftsfunksjonen ved NTNU Gjøvik - Eiendomsavdelingen

Junior prosjektledere innen IT - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Junior prosjektledere innen IT - Seksjon for IT-strategi og -styring

Seniorrådgiver – innovativ utdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Seniorrådgiver – innovativ utdanning - Avdeling for utdanningskvalitet

Seksjonssjef - Servicesenter for økonomi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Seksjonssjef - Servicesenter for økonomi - Økonomi- og eiendomsdirektør

Stipendiat innen IKT-sikkerhet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. august 2019

Stipendiat innen IKT-sikkerhet - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Avdelingsingeniør - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. august 2019

Avdelingsingeniør - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

PhD position in numerical modelling and computational fluid dynamics (CFD) simulation of carbonization process for an efficient biocarbon production (IV-214/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. august 2019

PhD position in numerical modelling and computational fluid dynamics (CFD) simulation of carbonization process for an efficient biocarbon production (IV-214/19) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Associate Professorship in Health Sciences (Audiology) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Associate Professorship in Health Sciences (Audiology) - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Associate Professor of Vertebrate Biodiversity - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Associate Professor of Vertebrate Biodiversity - Institutt for naturhistorie

Førsteamanuensis i Europastudier - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Førsteamanuensis i Europastudier - Det humanistiske fakultet (HF)

Universitetslektor i norsk for utlendinger - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Universitetslektor i norsk for utlendinger - Det humanistiske fakultet (HF)

Stipendiat i pedagogikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Stipendiat i pedagogikk - Institutt for lærerutdanning

Stipendiat i KRLE/RE-didaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Stipendiat i KRLE/RE-didaktikk - Institutt for lærerutdanning

Stipendiat innen Digital brukerdialog i kommunens sosialtjeneste - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Stipendiat innen Digital brukerdialog i kommunens sosialtjeneste - Det humanistiske fakultet (HF)

Postdoc position - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Postdoc position - Institutt for fysikk

Post-doctoral Fellow in School Organization and Inclusion - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Post-doctoral Fellow in School Organization and Inclusion - Institutt for lærerutdanning

PhD position in Optimization of subsea production systems - IV-201/19 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

PhD position in Optimization of subsea production systems - IV-201/19 - Institutt for geovitenskap og petroleum

PhD position in Oil-water bulk separation for oil & gas applications - IV-202/19 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

PhD position in Oil-water bulk separation for oil & gas applications - IV-202/19 - Institutt for geovitenskap og petroleum

Rådgiver/seniorrådgiver i studieseksjonen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Rådgiver/seniorrådgiver i studieseksjonen - Det humanistiske fakultet (HF)

Rådgiver innen praksis - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Rådgiver innen praksis - Institutt for lærerutdanning

Stipendiat i universitetspedagogikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Stipendiat i universitetspedagogikk - Institutt for pedagogikk og livslang læring

PhD position in Power Electronics – “Design of high-performance digitally-adaptive gate drivers for high-voltage SiC power semiconductor switches” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

PhD position in Power Electronics – “Design of high-performance digitally-adaptive gate drivers for high-voltage SiC power semiconductor switches” - Institutt for elkraftteknikk

PhD position in Power Electronics – “Impact of source and load variations on the switching performance of high-voltage SiC switches” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

PhD position in Power Electronics – “Impact of source and load variations on the switching performance of high-voltage SiC switches” - Institutt for elkraftteknikk

Post Doctor position in “Power system protection and control in digital substations (ProDig)” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

Post Doctor position in “Power system protection and control in digital substations (ProDig)” - Institutt for elkraftteknikk

2 PhD positions in “Power system protection and control in digital substations (ProDig)” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

2 PhD positions in “Power system protection and control in digital substations (ProDig)” - Institutt for elkraftteknikk

PhD position - Isolation of valuable compounds from fishery and aquaculture side streams and co-products using innovative technologies - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

PhD position - Isolation of valuable compounds from fishery and aquaculture side streams and co-products using innovative technologies - Institutt for biologiske fag Ålesund

PhD position in mixing and entrainment across interfaces in multi-phase flows using advanced laser diagnostics (IV-213/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2019

PhD position in mixing and entrainment across interfaces in multi-phase flows using advanced laser diagnostics (IV-213/19) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position "Subsea natural gas dehydration" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. august 2019

PhD position "Subsea natural gas dehydration" - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD position in Electrical Energy Informatics – "Transactive Energy and Flexibility Mechanisms at Power System Transmission and Distribution levels" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. august 2019

PhD position in Electrical Energy Informatics – "Transactive Energy and Flexibility Mechanisms at Power System Transmission and Distribution levels" - Institutt for elkraftteknikk

PhD position in Power Electronics – “Integration of Distributed Generation Using AdvancedControl with Grid Support Functionality” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. august 2019

PhD position in Power Electronics – “Integration of Distributed Generation Using AdvancedControl with Grid Support Functionality” - Institutt for elkraftteknikk

PhD in Climate Change Mitigation in the Maritime Sector - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. august 2019

PhD in Climate Change Mitigation in the Maritime Sector - Institutt for energi- og prosessteknikk

Overingeniør (materialteknologi) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. august 2019

Overingeniør (materialteknologi) - Institutt for materialteknologi

Førsteamanuensis innen ledelse av maritime verdikjeder (supply chain management) IV-186/19 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18. august 2019

Førsteamanuensis innen ledelse av maritime verdikjeder (supply chain management) IV-186/19 - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Førsteamanuensis/universitetslektor innen shipping - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18. august 2019

Førsteamanuensis/universitetslektor innen shipping - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Matros (ingeniør) - vikariat - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18. august 2019

Matros (ingeniør) - vikariat - Fakultet for naturvitenskap (NV)

Forskningsrådgiver - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18. august 2019

Forskningsrådgiver - Fakultetsadministrasjonen

Phd position in Modelling of turbulent combustion in underventilated fires- (IV-215/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18. august 2019

Phd position in Modelling of turbulent combustion in underventilated fires- (IV-215/19) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Førsteamanuensis i teknologiledelse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. august 2019

Førsteamanuensis i teknologiledelse - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Dosent/førstelektor - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. august 2019

Dosent/førstelektor - Institutt for materialteknologi

Post Doctor/PhD position in Risk Analysis - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. august 2019

Post Doctor/PhD position in Risk Analysis - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Position as PhD Candidate in Peace Research/Political Science - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. august 2019

Position as PhD Candidate in Peace Research/Political Science - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Universitetslektor - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. august 2019

Universitetslektor - Institutt for fysikk

Rådgiver – pådriver for videreutvikling av digital vurdering og eksamen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. august 2019

Rådgiver – pådriver for videreutvikling av digital vurdering og eksamen - Avdeling for studieadministrasjon

Postdoctoral Fellow in Carbon Footprints of European Cities - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. august 2019

Postdoctoral Fellow in Carbon Footprints of European Cities - Institutt for energi- og prosessteknikk

Stipendiat i organisasjonsforskning med vekt på digitalisering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. august 2019

Stipendiat i organisasjonsforskning med vekt på digitalisering - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Stipendiat innen politisk atferd - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. august 2019

Stipendiat innen politisk atferd - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

PhD fellowship - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. august 2019

PhD fellowship - Institutt for matematiske fag

Forskingsrådgivar - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. august 2019

Forskingsrådgivar - Det humanistiske fakultet (HF)

Stipendiat i digital tvilling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. august 2019

Stipendiat i digital tvilling - Institutt for IKT og realfag

Stipendiat i utvikling av informasjonssystem - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. august 2019

Stipendiat i utvikling av informasjonssystem - Institutt for IKT og realfag

Postdoctoral position within fluid-structure interaction during violent wave impact- slamming structural response(IV-194/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. august 2019

Postdoctoral position within fluid-structure interaction during violent wave impact- slamming structural response(IV-194/19) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Stipendiat i sosiale roboter og maskinlæring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. august 2019

Stipendiat i sosiale roboter og maskinlæring - Institutt for IKT og realfag

PhD position in Fire development in buildings with wooden structures and facades (IV-209/19) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. august 2019

PhD position in Fire development in buildings with wooden structures and facades (IV-209/19) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Stipendiat i pedagogikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. august 2019

Stipendiat i pedagogikk - Institutt for pedagogikk og livslang læring

PhD position “Facilitating Policy Analysis using Agent-based Modelling” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. august 2019

PhD position “Facilitating Policy Analysis using Agent-based Modelling” - Institutt for datateknologi og informatikk

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (skriveforskning) SU-335 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (skriveforskning) SU-335 - Institutt for lærerutdanning

Professor/Associate Professor in Medicine (Biostatistics) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

Professor/Associate Professor in Medicine (Biostatistics) - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Associate Professor in Database Systems - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

Associate Professor in Database Systems - Institutt for datateknologi og informatikk

Professor/Associate professor in Software Quality including Software Security - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

Professor/Associate professor in Software Quality including Software Security - Institutt for datateknologi og informatikk

Professor / Associate Professor in Supply Chain Management - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

Professor / Associate Professor in Supply Chain Management - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Stipendiat i klinisk voksenpsykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

Stipendiat i klinisk voksenpsykologi - Institutt for psykologi

PhD position in Natural Language Processing for Political Mining - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

PhD position in Natural Language Processing for Political Mining - Institutt for datateknologi og informatikk

Postdoctoral research position - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

Postdoctoral research position - Fakultet for naturvitenskap (NV)

PhD fellowship in Information Systems/Computer-Supported Cooperative Work focusing on data science in practice - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

PhD fellowship in Information Systems/Computer-Supported Cooperative Work focusing on data science in practice - Institutt for datateknologi og informatikk

PhD position in Mining Streaming Data - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2019

PhD position in Mining Streaming Data - Institutt for datateknologi og informatikk

Postdoctoral Fellow - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2019

Postdoctoral Fellow - Institutt for teknisk kybernetikk

Stipendiat innen sosiologi/statsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. september 2019

Stipendiat innen sosiologi/statsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Professor/Associate Professor in Ultra-High Field Magnetic Resonance Physics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. september 2019

Professor/Associate Professor in Ultra-High Field Magnetic Resonance Physics - Institutt for fysikk

Professor/Associate Professor in atmospheric and space physics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. september 2019

Professor/Associate Professor in atmospheric and space physics - Institutt for fysikk

førsteamanuensis i skoleutvikling og utdanningsledelse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. september 2019

førsteamanuensis i skoleutvikling og utdanningsledelse - Institutt for lærerutdanning

Stipendiat innen begynneropplæring i norsk og/eller matematikk (SU-309) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. september 2019

Stipendiat innen begynneropplæring i norsk og/eller matematikk (SU-309) - Institutt for lærerutdanning

Inntil 5 stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. september 2019

Inntil 5 stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet - Det humanistiske fakultet (HF)

up to two PhD positions within time lapse monitoring. - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. september 2019

up to two PhD positions within time lapse monitoring. - Institutt for elektroniske systemer

Stipendiat innen sosiologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. september 2019

Stipendiat innen sosiologi - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Professor/Associate Professor in Experimental Mesoscopic Physics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. oktober 2019

Professor/Associate Professor in Experimental Mesoscopic Physics - Institutt for fysikk