Ledige stillinger ved NTNU

Ledige stillinger, illustrasjon

 

Ledige stillinger

NTNU

PhD Research Scholarships within Timber Structures (IV-237/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22. oktober 2018

PhD Research Scholarships within Timber Structures (IV-237/18) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Prosjektleder - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22. oktober 2018

Prosjektleder - Utstillings- og publikumsseksjonen

Førstekonsulent i forskingsseksjonen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22. oktober 2018

Førstekonsulent i forskingsseksjonen - Forskningsseksjonen

Stipendiat i bedriftsøkonomi (økonomisk administrative fag) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. oktober 2018

Stipendiat i bedriftsøkonomi (økonomisk administrative fag) - NTNU Handelshøyskolen

Stipendiat i bedriftsøkonomi med fagområde økonomistyring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. oktober 2018

Stipendiat i bedriftsøkonomi med fagområde økonomistyring - NTNU Handelshøyskolen

Director NTNU NanoLab - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. oktober 2018

Director NTNU NanoLab - NTNU NANO Lab

Rådgiver sikkerhet og beredskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. oktober 2018

Rådgiver sikkerhet og beredskap - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Innovasjonsleder ved FME HydroCen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. oktober 2018

Innovasjonsleder ved FME HydroCen - Institutt for energi- og prosessteknikk

HR-konsulent (seniorkonsulent) innen rekruttering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. oktober 2018

HR-konsulent (seniorkonsulent) innen rekruttering - Fakultet for naturvitenskap (NV)

Controller/rådgiver innen økonomistyring og digitalisering (92-18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. oktober 2018

Controller/rådgiver innen økonomistyring og digitalisering (92-18) - Økonomiavdelingen

PhD position in Mining Social Media Networks (IE 167-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. oktober 2018

PhD position in Mining Social Media Networks (IE 167-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

Fast stilling som HR-konsulent ved institutt for datateknologi og informatikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. oktober 2018

Fast stilling som HR-konsulent ved institutt for datateknologi og informatikk - Institutt for datateknologi og informatikk

prosjektøkonom (førstekonsulent)  - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. oktober 2018

prosjektøkonom (førstekonsulent)  - Det humanistiske fakultet (HF)

Avdelingsingeniør - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. oktober 2018

Avdelingsingeniør - Institutt for datateknologi og informatikk

Position as PhD/Postdoctoral fellow in games for privacy awareness (IE 168-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 27. oktober 2018

Position as PhD/Postdoctoral fellow in games for privacy awareness (IE 168-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

Koordinator for ledergruppen ved IE-Fakultetet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. oktober 2018

Koordinator for ledergruppen ved IE-Fakultetet - Stab

PhD Position in Modelling Viscosity of Polar Fluids and Electrolytes (IV-242/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. oktober 2018

PhD Position in Modelling Viscosity of Polar Fluids and Electrolytes (IV-242/18) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Avdelingsingeniør/Overingeniør innen materialteknologi (metallografi) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. oktober 2018

Avdelingsingeniør/Overingeniør innen materialteknologi (metallografi) - Institutt for materialteknologi

Seniorrådgiver utdanningsområdet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. oktober 2018

Seniorrådgiver utdanningsområdet - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

avdelingsingeniør - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. oktober 2018

avdelingsingeniør - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Postdoctoral Fellow in production logistics IV-253/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. oktober 2018

Postdoctoral Fellow in production logistics IV-253/18 - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Forsker innen fagområdet hjerneslag - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. oktober 2018

Forsker innen fagområdet hjerneslag - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Fast 100 % stilling som førsteamanuensis / universitetslektor i ergoterapi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. oktober 2018

Fast 100 % stilling som førsteamanuensis / universitetslektor i ergoterapi - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Førstekonsulent (91-18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. oktober 2018

Førstekonsulent (91-18) - Avdeling for studieadministrasjon

Førsteamanuesis i spesialpedagogikk (SU-228) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Førsteamanuesis i spesialpedagogikk (SU-228) - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i statsvitenskap (SU-243) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Førsteamanuensis i statsvitenskap (SU-243) - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning -barnehage - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning -barnehage - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i arkiv- og samlingsforvaltning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Førsteamanuensis i arkiv- og samlingsforvaltning - Institutt for lærerutdanning

PhD Fellowship Automating Policy Analysis using Agent-based Modelling IE 164-2018 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

PhD Fellowship Automating Policy Analysis using Agent-based Modelling IE 164-2018 - Institutt for datateknologi og informatikk

 PhD Candidate in Intelligent and flexible domain models for digital twins of maritime design and operation (IV-249/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

 PhD Candidate in Intelligent and flexible domain models for digital twins of maritime design and operation (IV-249/18) - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

 PhD position Data mining of ship status for onboard supporting of maritime operations (IV-248/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

 PhD position Data mining of ship status for onboard supporting of maritime operations (IV-248/18) - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

PhD position in Virtual Prototyping of Installation of Offshore Wind Power systems  (IV-247/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

PhD position in Virtual Prototyping of Installation of Offshore Wind Power systems  (IV-247/18) - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Stipendiat innen ‘Sosial robot i helse- og omsorgstjenester’ ved Institutt for helsevitenskap Ålesund - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Stipendiat innen ‘Sosial robot i helse- og omsorgstjenester’ ved Institutt for helsevitenskap Ålesund - Institutt for helsevitenskap Ålesund

PhD position in Advanced Solid-State Welding of Aluminium Alloys (IV-246/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

PhD position in Advanced Solid-State Welding of Aluminium Alloys (IV-246/18) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Ledig vikariat som førstekonsulent ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Ledig vikariat som førstekonsulent ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse - Institutt for psykisk helse

Post Doctor in Viral detection using organic electronic sensors in lateral flow - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Post Doctor in Viral detection using organic electronic sensors in lateral flow - Institutt for kjemi

Fast stilling som HR-konsulent (IV-254/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Fast stilling som HR-konsulent (IV-254/18) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Universitetslektor i musikk og musikkdidaktikk, 100% fast stilling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. november 2018

Universitetslektor i musikk og musikkdidaktikk, 100% fast stilling - Institutt for lærerutdanning

Postdoc position in Food Proteomics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. november 2018

Postdoc position in Food Proteomics - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

PhD in Computer Architecture (IE 165-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. november 2018

PhD in Computer Architecture (IE 165-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

PostDoctor position in Systems and Network Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. november 2018

PostDoctor position in Systems and Network Biology - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

PhD position in Biotechnology/Microbial Ecology and Systems Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. november 2018

PhD position in Biotechnology/Microbial Ecology and Systems Biology - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

PhD position on Machine Learning applied to Process Systems Engineering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. november 2018

PhD position on Machine Learning applied to Process Systems Engineering - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Postdoctoral fellowship in Smart City Data Architecture - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. november 2018

Postdoctoral fellowship in Smart City Data Architecture - Institutt for datateknologi og informatikk

Stipendiat/Postdoktor i kvantitativ helselogistikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. november 2018

Stipendiat/Postdoktor i kvantitativ helselogistikk - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Postdoctoral research fellowship in experimental heat transfer and droplet dynamics (IV-244/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. november 2018

Postdoctoral research fellowship in experimental heat transfer and droplet dynamics (IV-244/18) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Stipendiat i sosiale roboter og maskinlæring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. november 2018

Stipendiat i sosiale roboter og maskinlæring - Institutt for IKT og realfag

Business Creation Supervisor (IV-250/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. november 2018

Business Creation Supervisor (IV-250/18) - Fakultetsadministrasjonen

Researcher in Conventional and Unconventional Computer Architecture - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. november 2018

Researcher in Conventional and Unconventional Computer Architecture - Institutt for datateknologi og informatikk

Senior prosjektøkonom - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. november 2018

Senior prosjektøkonom - Fakultet for økonomi (ØK)

Post Doctor position in Medium Voltage DC grid design and optimization for underwater applications (IE-149-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. november 2018

Post Doctor position in Medium Voltage DC grid design and optimization for underwater applications (IE-149-2018) - Institutt for elkraftteknikk

PhD position in Signal Processing for Privacy-Preserving Distributed Learning in IoT - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. november 2018

PhD position in Signal Processing for Privacy-Preserving Distributed Learning in IoT - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

3 PhD positions within New business models and impacts of digitalization in Oil and Gas - IV-252/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. november 2018

3 PhD positions within New business models and impacts of digitalization in Oil and Gas - IV-252/18 - Institutt for geovitenskap og petroleum

Rådgiver/seniorrådgiver - systemansvarlig brannvern (87/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. november 2018

Rådgiver/seniorrådgiver - systemansvarlig brannvern (87/18) - HMS-seksjon

Ingeniør/avdelingsingeniør ved Sliplaboratorium - IV-239/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. november 2018

Ingeniør/avdelingsingeniør ved Sliplaboratorium - IV-239/18 - Institutt for geovitenskap og petroleum

Forskningsadministrativ rådgiver - vikariat - IV-251/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. november 2018

Forskningsadministrativ rådgiver - vikariat - IV-251/18 - Institutt for geovitenskap og petroleum

Postdoktor i Geografi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. november 2018

Postdoktor i Geografi - Institutt for geografi

Senior Engineer in Atom Probe Tomography - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. november 2018

Senior Engineer in Atom Probe Tomography - Institutt for materialteknologi

Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (vernepleie) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 8. november 2018

Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (vernepleie) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 8. november 2018

Førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (vernepleie) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 8. november 2018

Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (vernepleie) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

PhD position at NTNU SUBPRO Centre - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 9. november 2018

PhD position at NTNU SUBPRO Centre - Institutt for kjemisk prosessteknologi

avdelingsingeniør (50 %) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. november 2018

avdelingsingeniør (50 %) - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

PhD Research Fellowship Position within the area "Oxide electronics" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. november 2018

PhD Research Fellowship Position within the area "Oxide electronics" - Institutt for elektroniske systemer

Universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. november 2018

Universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Postdoctoral Research Fellow in "Environmental effects of seismic acquisition on marine mammals" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. november 2018

Postdoctoral Research Fellow in "Environmental effects of seismic acquisition on marine mammals" - Institutt for elektroniske systemer

The Department of Computer Science has a vacancy for researcher - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. november 2018

The Department of Computer Science has a vacancy for researcher - Institutt for datateknologi og informatikk

PhD Position in Service Platforms for Digital Economy - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 14. november 2018

PhD Position in Service Platforms for Digital Economy - Institutt for datateknologi og informatikk

Førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk med vekt på flerkulturalitet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. november 2018

Førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk med vekt på flerkulturalitet - Institutt for lærerutdanning

Stipendiat innen skriveforskning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. november 2018

Stipendiat innen skriveforskning - Det humanistiske fakultet (HF)

Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. november 2018

Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Postdoktor - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. november 2018

Postdoktor - Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Universitetslektor i informasjonssikkerhet og IT- ledelse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. november 2018

Universitetslektor i informasjonssikkerhet og IT- ledelse - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Universitetslektor innen IT-drift, nettverk og sikkerhet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. november 2018

Universitetslektor innen IT-drift, nettverk og sikkerhet - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Post Doctor position in transmission electron microscopy and diffraction - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. november 2018

Post Doctor position in transmission electron microscopy and diffraction - Institutt for fysikk

Postdoctoral fellowships in Analysis - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. desember 2018

Postdoctoral fellowships in Analysis - Institutt for matematiske fag

Professor/Førsteamanuensis i personlighetspsykologi (SU-248) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. desember 2018

Professor/Førsteamanuensis i personlighetspsykologi (SU-248) - Institutt for psykologi

Associate Professor in Didactics of Mathematics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. desember 2018

Associate Professor in Didactics of Mathematics - Institutt for matematiske fag