Ledige stillinger ved NTNU

Ledige stillinger, illustrasjon

 

Ledige stillinger som prosjektleder universitetskommune

Trondheim kommune og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har inngått et universitetskommunesamarbeid og ansetter fem prosjektledere som skal ha det operative ansvaret for å utvikle samarbeidet (TRD3.0) innenfor fem satsningsområder:

Prosjektleder satsingsområde innovasjon og omstilling

Prosjektleder satsingsområde oppvekst og utdanning

Prosjektleder satsingsområde helse og velferd

Prosjektleder satsingsområde byutvikling

Prosjektleder satsingsområde smartby

 

Ledige stillinger

NTNU

HR-medarbeider (IV-225/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. september 2018

HR-medarbeider (IV-225/18) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Førsteamanuensis i strategi og innovasjon i etablerte foretak - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. september 2018

Førsteamanuensis i strategi og innovasjon i etablerte foretak - Fakultet for økonomi (ØK)

PhD position within Rational Alloy Design - Intelligent Manufacturing of High Value Aluminium Components (PhD5) (SO IV-222/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. september 2018

PhD position within Rational Alloy Design - Intelligent Manufacturing of High Value Aluminium Components (PhD5) (SO IV-222/18) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Midlertidig 100 % stilling som nettprosjektmedarbeider (førstekonsulent) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. september 2018

Midlertidig 100 % stilling som nettprosjektmedarbeider (førstekonsulent) - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

1-3 åpne stipendiatstillinger i psykologi (SU-160) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. september 2018

1-3 åpne stipendiatstillinger i psykologi (SU-160) - Institutt for psykologi

Stipendiat i sosial- og personlighetspsykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. september 2018

Stipendiat i sosial- og personlighetspsykologi - Institutt for psykologi

Prosjektkoordinator - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. september 2018

Prosjektkoordinator - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Forvaltere innen IT-området - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. september 2018

Forvaltere innen IT-området - Seksjon for IT-forvaltning

Fagbestiller IT-utstyr - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. september 2018

Fagbestiller IT-utstyr - Seksjon for IT-brukerstøtte

Teknisk prosjektleder/systemutvikler Java - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. september 2018

Teknisk prosjektleder/systemutvikler Java - Seksjon for IT-utvikling

2 stipendiater/postdoktorer til brukerstøtte i det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. september 2018

2 stipendiater/postdoktorer til brukerstøtte i det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment - Fakultet for naturvitenskap (NV)

Research Assistant within Analyses of Material Emissions IV-236/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. september 2018

Research Assistant within Analyses of Material Emissions IV-236/18 - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Laboratorieleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk (IV-229/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. september 2018

Laboratorieleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk (IV-229/18) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Universitetslektor i skipsdesign (IV-230/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. september 2018

Universitetslektor i skipsdesign (IV-230/18) - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Professor II i avfall og kretsløpsteknologi (IV-231/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. september 2018

Professor II i avfall og kretsløpsteknologi (IV-231/18) - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

PhD position within Digtial twin driven Circular local industry network (IV-202/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. september 2018

PhD position within Digtial twin driven Circular local industry network (IV-202/18) - Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Førstekonsulent/Seniorkonsulent – innen studieadministrasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. september 2018

Førstekonsulent/Seniorkonsulent – innen studieadministrasjon - Avdeling for studieadministrasjon

Avdelingsingeniør - IT campus Ålesund - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. september 2018

Avdelingsingeniør - IT campus Ålesund - IT-avdelingen

Researcher in brain diffusion MRI data analysis - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 27. september 2018

Researcher in brain diffusion MRI data analysis - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Phd position within Marine Structures - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. september 2018

Phd position within Marine Structures - Institutt for marin teknikk

PhD position in Blockchain, Smart Contracts and Transactions Analytics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. september 2018

PhD position in Blockchain, Smart Contracts and Transactions Analytics - Institutt for datateknologi og informatikk

Postdoctoral Fellow Position “Sustainable urban planning in a framework of network governance" (AD-201707) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. september 2018

Postdoctoral Fellow Position “Sustainable urban planning in a framework of network governance" (AD-201707) - Institutt for arkitektur og planlegging

Rådgiver med prosjektlederansvar - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. september 2018

Rådgiver med prosjektlederansvar - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fast stilling som forskningskoordinator i stillingskode forsker 1109 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. september 2018

Fast stilling som forskningskoordinator i stillingskode forsker 1109 - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Forsker til www.godeidrettsanlegg.no IV-238/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. september 2018

Forsker til www.godeidrettsanlegg.no IV-238/18 - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Postdoctoral position in advanced neuroimaging at the Clinical Neuroscience Laboratory (SU-150) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Postdoctoral position in advanced neuroimaging at the Clinical Neuroscience Laboratory (SU-150) - Institutt for psykologi

PhD research fellowship in ultrasound for non-destructive testing in CIUS (IE 117-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

PhD research fellowship in ultrasound for non-destructive testing in CIUS (IE 117-2018) - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

PhD position – Multisensor fusion for modelling dynamic marine operation environment – applications on remote and autonomous operations. - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

PhD position – Multisensor fusion for modelling dynamic marine operation environment – applications on remote and autonomous operations. - Institutt for biologiske fag Ålesund

Inntil 8 stillinger som universitetslektor i filosofi (ex.phil) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Inntil 8 stillinger som universitetslektor i filosofi (ex.phil) - Det humanistiske fakultet (HF)

Industry Sponsored Professorship/Associate Professorship in Digital Power System Protection and Control (IE-106-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Industry Sponsored Professorship/Associate Professorship in Digital Power System Protection and Control (IE-106-2018) - Institutt for elkraftteknikk

Professor/Associate Professor in Electrical Energy Informatics (IE-107-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Professor/Associate Professor in Electrical Energy Informatics (IE-107-2018) - Institutt for elkraftteknikk

PhD Position in Onboard DC Power Systems for Electric and Hybrid Ships (SO IV-226/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

PhD Position in Onboard DC Power Systems for Electric and Hybrid Ships (SO IV-226/18) - Institutt for marin teknikk

Kommunikasjonsrådgiver - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Kommunikasjonsrådgiver - Institutt for geovitenskap og petroleum

Midlertidig stilling som web- og kommunikasjonsmedarbeider - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Midlertidig stilling som web- og kommunikasjonsmedarbeider - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Kommunikasjons- og nettansvarlig - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Kommunikasjons- og nettansvarlig - Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester

Prosjektkoordinator/ prosjektleder - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Prosjektkoordinator/ prosjektleder - Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester

Avdelingsingeniør IKT - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Avdelingsingeniør IKT - Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester

Professor in Project Management IV-235/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. september 2018

Professor in Project Management IV-235/18 - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Associate Professor in Large-scale query processing (IE 145-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Associate Professor in Large-scale query processing (IE 145-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

Associate Professor in Compiler Design (IE 144-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Associate Professor in Compiler Design (IE 144-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

Post Doctor position in Medium Voltage DC grid design and optimization for underwater applications (IE-149-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Post Doctor position in Medium Voltage DC grid design and optimization for underwater applications (IE-149-2018) - Institutt for elkraftteknikk

Postdoctoral Fellow in Sociology - the Global Labour in Rural Societies (Glarus) project SU-214 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Postdoctoral Fellow in Sociology - the Global Labour in Rural Societies (Glarus) project SU-214 - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Professor/Associate professor in Mining Engineering at Department of Geoscience and Petroleum - IV-218/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Professor/Associate professor in Mining Engineering at Department of Geoscience and Petroleum - IV-218/18 - Institutt for geovitenskap og petroleum

Rådgiver/seniorrådgiver – utvikling av etter- og videreutdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Rådgiver/seniorrådgiver – utvikling av etter- og videreutdanning - Seksjon for etter- og videreutdanning

POST DOCTOR POSITION IN MATERIALS SCIENCE – SIMULATIONS OF 2D LAYERED MATERIALS FOR Mg-ION BATTERIES - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. oktober 2018

POST DOCTOR POSITION IN MATERIALS SCIENCE – SIMULATIONS OF 2D LAYERED MATERIALS FOR Mg-ION BATTERIES - Institutt for materialteknologi

Postdoctoral fellowship in learning technologies and multimodal analytics (IE 163-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Postdoctoral fellowship in learning technologies and multimodal analytics (IE 163-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

HMS-koordinator, 50 % stilling ved Institutt for konstruksjonsteknikk (IV-228/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. oktober 2018

HMS-koordinator, 50 % stilling ved Institutt for konstruksjonsteknikk (IV-228/18) - Institutt for konstruksjonsteknikk

PhD position within “Novel current interruption technologies in power networks” (IE-162-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 3. oktober 2018

PhD position within “Novel current interruption technologies in power networks” (IE-162-2018) - Institutt for elkraftteknikk

Postdoctor position within Design and Verification of Large Floating Coastal Structures - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. oktober 2018

Postdoctor position within Design and Verification of Large Floating Coastal Structures - Institutt for marin teknikk

Kontorsjef ved Institutt for psykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. oktober 2018

Kontorsjef ved Institutt for psykologi - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

PhD Research Scholarships within Timber Structures (IV-237/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 8. oktober 2018

PhD Research Scholarships within Timber Structures (IV-237/18) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Førsteamanuensis i engelsk literacy og begynneropplæring ved Institutt for lærerutdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

Førsteamanuensis i engelsk literacy og begynneropplæring ved Institutt for lærerutdanning - Institutt for lærerutdanning

Associate Professor in Vocational Teacher Education - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

Associate Professor in Vocational Teacher Education - Institutt for lærerutdanning

Universitetslektor i yrkespedagogikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

Universitetslektor i yrkespedagogikk - Institutt for lærerutdanning

Associate Professors in Educational Leadership - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

Associate Professors in Educational Leadership - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (skriveforskning) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (skriveforskning) - Institutt for lærerutdanning

To stillinger som førsteamanuensis i norskdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

To stillinger som førsteamanuensis i norskdidaktikk - Institutt for lærerutdanning

To stillinger som universitetslektor i norskdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

To stillinger som universitetslektor i norskdidaktikk - Institutt for lærerutdanning

To faste stillinger som universitetslektor innen pedagogikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

To faste stillinger som universitetslektor innen pedagogikk - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i naturfag med vekt på fysikk/fysikkdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

Førsteamanuensis i naturfag med vekt på fysikk/fysikkdidaktikk - Institutt for lærerutdanning

3 stillinger som førsteamanuensis i matematikkdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

3 stillinger som førsteamanuensis i matematikkdidaktikk - Institutt for lærerutdanning

PhD position in Material Flow Analysis (MFA) and spatial modelling (IV-233/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

PhD position in Material Flow Analysis (MFA) and spatial modelling (IV-233/18) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Postdoctoral position in R744 primary refrigeration units for LHC detector cooling (IV-224/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. oktober 2018

Postdoctoral position in R744 primary refrigeration units for LHC detector cooling (IV-224/18) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Førsteamanuensis innen pedagogikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. oktober 2018

Førsteamanuensis innen pedagogikk - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (literacy) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. oktober 2018

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (literacy) - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (litteratur) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. oktober 2018

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (litteratur) - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i naturfag med vekt på biologi/biologididaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. oktober 2018

Førsteamanuensis i naturfag med vekt på biologi/biologididaktikk - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. oktober 2018

Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk - Institutt for lærerutdanning

2 faste stillinger som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett med profesjonsretting mot skole og lærerutdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. oktober 2018

2 faste stillinger som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett med profesjonsretting mot skole og lærerutdanning - Institutt for lærerutdanning

To stipendiatstillinger innen literacy i grunnskole og/eller lærerutdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

To stipendiatstillinger innen literacy i grunnskole og/eller lærerutdanning - Institutt for lærerutdanning

PhD research fellowship position in Robotic Vision and Machine Learning on Autonomous Robotic Platforms - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

PhD research fellowship position in Robotic Vision and Machine Learning on Autonomous Robotic Platforms - Institutt for teknisk kybernetikk

Postdoctor in Sea Ice (IV-223/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Postdoctor in Sea Ice (IV-223/18) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

PhD fellowship in Statistical methods in neuroscience - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

PhD fellowship in Statistical methods in neuroscience - Institutt for matematiske fag

Tre faste stillinger som førsteamanuensis i sosiologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Tre faste stillinger som førsteamanuensis i sosiologi - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Fast stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Fast stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

1 - 2 faste stillinger som førsteamanuensis i idrettsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

1 - 2 faste stillinger som førsteamanuensis i idrettsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Stipendiat i arbeids- og organisasjonssosiologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Stipendiat i arbeids- og organisasjonssosiologi - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

PhD FELLOWSHIP WITHIN MACHINE LEARNING IE161-2018 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

PhD FELLOWSHIP WITHIN MACHINE LEARNING IE161-2018 - Institutt for datateknologi og informatikk

Four PhD positions available at the Department of Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Four PhD positions available at the Department of Biology - Institutt for biologi

Stipendiat ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Stipendiat ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Universitetslektor i prosjektet NTNU Intern Kompetanseutvikling (NTNU IKU) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. oktober 2018

Universitetslektor i prosjektet NTNU Intern Kompetanseutvikling (NTNU IKU) - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i Urban design - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18. oktober 2018

Førsteamanuensis i Urban design - Institutt for arkitektur og planlegging

Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. oktober 2018

Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning - Det humanistiske fakultet (HF)

POSTDOCTOR IN PHYSICAL CHEMISTRY - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. oktober 2018

POSTDOCTOR IN PHYSICAL CHEMISTRY - Institutt for fysikk

Stipendiat i bedriftsøkonomi (økonomisk administrative fag) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. oktober 2018

Stipendiat i bedriftsøkonomi (økonomisk administrative fag) - NTNU Handelshøyskolen

Stipendiat i bedriftsøkonomi med fagområde økonomistyring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. oktober 2018

Stipendiat i bedriftsøkonomi med fagområde økonomistyring - NTNU Handelshøyskolen

Fast 100 % stilling som førsteamanuensis / universitetslektor i ergoterapi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. oktober 2018

Fast 100 % stilling som førsteamanuensis / universitetslektor i ergoterapi - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Førsteamanuesis i spesialpedagogikk (SU-228) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Førsteamanuesis i spesialpedagogikk (SU-228) - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i statsvitenskap (SU-243) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Førsteamanuensis i statsvitenskap (SU-243) - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning -barnehage - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning -barnehage - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i arkiv- og samlingsforvaltning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Førsteamanuensis i arkiv- og samlingsforvaltning - Institutt for lærerutdanning