Ledige stillinger ved NTNU

– Eksterne utlysninger

Annonse ledige stillinger


 

Ledig stilling NTNU/St.Olavs hospital

Direktør for forskning, innovasjon og utdanning

Nyopprettet stilling som direktør forskning, innovasjon og utdanning ved St.Olavs Hospital og NTNU
Frist: 26.11.2017

Ledige stillinger

NTNU

Førstekonsulent / seniorkonsulent innen studieadministrasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. november 2017

Førstekonsulent / seniorkonsulent innen studieadministrasjon - Avdeling for studieadministrasjon

Spesialbibliotekar - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. november 2017

Spesialbibliotekar - Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap

Førstebibliotekar/universitetsbibliotekar innen psykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. november 2017

Førstebibliotekar/universitetsbibliotekar innen psykologi - Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap

Two years Post Doctoral position within Information Security - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. november 2017

Two years Post Doctoral position within Information Security - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Stipendiat i tverrfaglig barneforskning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. november 2017

Stipendiat i tverrfaglig barneforskning - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Ledig stilling som stipendiat innen kreftforskning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. november 2017

Ledig stilling som stipendiat innen kreftforskning - Institutt for klinisk og molekylær medisin

Fast 30% stilling som universitetslektor i klinisk voksenpsykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. november 2017

Fast 30% stilling som universitetslektor i klinisk voksenpsykologi - Institutt for psykologi

FØRSTEKONSULENT – vikariat ved Opptaksgruppen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. november 2017

FØRSTEKONSULENT – vikariat ved Opptaksgruppen - Avdeling for studieadministrasjon

Fast stilling som prosjektøkonom – førstekonsulent (1408) / seniorkonsulent (1363) ved NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 27. november 2017

Fast stilling som prosjektøkonom – førstekonsulent (1408) / seniorkonsulent (1363) ved NTNU - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Prosjektmedarbeider for digital eksamen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. november 2017

Prosjektmedarbeider for digital eksamen - Seksjon for IT-strategi og -styring

2 seniorkonsulentstillinger innen foreldrepermisjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. november 2017

2 seniorkonsulentstillinger innen foreldrepermisjon - HR- og HMS-avdelingen

POST DOCTOR POSITION IN MATERIALS SCIENCE – INORGANIC AND HYBRID FERROIC MATERIALS - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. desember 2017

POST DOCTOR POSITION IN MATERIALS SCIENCE – INORGANIC AND HYBRID FERROIC MATERIALS - Institutt for materialteknologi

Prosjektøkonom for EU-prosjekter - Førstekonsulent/Seniorkonsulent (vikariat) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 3. desember 2017

Prosjektøkonom for EU-prosjekter - Førstekonsulent/Seniorkonsulent (vikariat) - Seksjon for økonomirådgivning

FØRSTEKONSULENT – opptak, vikariat ved seksjon for Utdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. desember 2017

FØRSTEKONSULENT – opptak, vikariat ved seksjon for Utdanning - Seksjon for utdanning Ålesund

Overingeniør - E-læring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 4. desember 2017

Overingeniør - E-læring - Seksjon for IT-brukerstøtte

3 STIPENDIATER I PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. desember 2017

3 STIPENDIATER I PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING - Institutt for pedagogikk og livslang læring

Førstekonsulent - fast stilling innen studieadministrative oppgaver - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. desember 2017

Førstekonsulent - fast stilling innen studieadministrative oppgaver - Seksjon for utdanning Ålesund

Postdoktor innen kommersialisering av fornybar energi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. desember 2017

Postdoktor innen kommersialisering av fornybar energi - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Kommunikasjonsansvarlig - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. desember 2017

Kommunikasjonsansvarlig - Matematikksenteret

Stilling som stipendiat innen barnehageforskning i prosjektet: Trygg før 3 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. desember 2017

Stilling som stipendiat innen barnehageforskning i prosjektet: Trygg før 3 - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Fast 50 % stilling i som førstekonsulent (1408) ved Institutt for psykisk helse (RKBU) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. desember 2017

Fast 50 % stilling i som førstekonsulent (1408) ved Institutt for psykisk helse (RKBU) - Institutt for psykisk helse

HR-konsulent (seniorkonsulent) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 8. desember 2017

HR-konsulent (seniorkonsulent) - Institutt for fysikk

PhD fellowship in Reduced Order Models for Aerodynamic Applications - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. desember 2017

PhD fellowship in Reduced Order Models for Aerodynamic Applications - Institutt for matematiske fag

Postdoctoral Fellow in Childhood Studies / Youth Studies - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. desember 2017

Postdoctoral Fellow in Childhood Studies / Youth Studies - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

20% stilling som universitetslektor i medisin (hovedkoordinator for praksisperioden) ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. desember 2017

20% stilling som universitetslektor i medisin (hovedkoordinator for praksisperioden) ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Rådgiver psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø - Bedriftshelsetjenesten (BHT) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. desember 2017

Rådgiver psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø - Bedriftshelsetjenesten (BHT) - HMS-seksjon

Postdoctoral fellowship in Innovative IT Didactics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. desember 2017

Postdoctoral fellowship in Innovative IT Didactics - (2016) Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Stipendiat - Kvalitet i psykisk helsevern - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. desember 2017

Stipendiat - Kvalitet i psykisk helsevern - Institutt for helsevitenskap Gjøvik

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – MATERIAL SOLUTIONS; COATINGS AND SURFACES FOR MARINE ANTI-FOULING APPLICATIONS - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. desember 2017

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – MATERIAL SOLUTIONS; COATINGS AND SURFACES FOR MARINE ANTI-FOULING APPLICATIONS - Institutt for materialteknologi

Postdoctor in Marine system design for deep-sea mining (IV-196/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. desember 2017

Postdoctor in Marine system design for deep-sea mining (IV-196/17) - Institutt for marin teknikk

PH.D-STIPENDIAT I GEOGRAFI MED SPESIALISERING I MILJØ- OG RESSURSFORVALTNING - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. desember 2017

PH.D-STIPENDIAT I GEOGRAFI MED SPESIALISERING I MILJØ- OG RESSURSFORVALTNING - Institutt for geografi

Universitetslektor i matematikkdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. desember 2017

Universitetslektor i matematikkdidaktikk - Matematikksenteret

PhD position: Production of Form in Architecture - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. desember 2017

PhD position: Production of Form in Architecture - Fakultet for arkitektur og design (AD)

PhD research fellowship position in Robotic Vision and Data Driven Learning on Autonomous Robotic Platforms - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. desember 2017

PhD research fellowship position in Robotic Vision and Data Driven Learning on Autonomous Robotic Platforms - Institutt for teknisk kybernetikk

Professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 8. januar 2018

Professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi - Institutt for psykologi

Postdoc Position in Linguistics at the Department of Language and Literature - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. februar 2018

Postdoc Position in Linguistics at the Department of Language and Literature - Det humanistiske fakultet (HF)