Ledige stillinger ved NTNU

Ledige stillinger, illustrasjon

 

Ledige stillinger

NTNU

Instituttleder ved Institutt for psykisk helse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. juni 2018

Instituttleder ved Institutt for psykisk helse - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Tre midlertidige 50 % og en midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i helsevitenskap (ergoterapi) ved INB - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. juni 2018

Tre midlertidige 50 % og en midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i helsevitenskap (ergoterapi) ved INB - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Fast 70 % stilling som universitetslektor i helsevitenskap (ergoterapi) ved INB - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. juni 2018

Fast 70 % stilling som universitetslektor i helsevitenskap (ergoterapi) ved INB - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

PhD position in experimental materials physics: CuttingEdge - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. juni 2018

PhD position in experimental materials physics: CuttingEdge - Institutt for fysikk

Maskinist (avdelingsingeniør) ved F/F Gunnerus - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24. juni 2018

Maskinist (avdelingsingeniør) ved F/F Gunnerus - Fakultetsadministrasjonen

Stipendiat i bedriftsøkonomi (økonomisk administrative fag) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. juni 2018

Stipendiat i bedriftsøkonomi (økonomisk administrative fag) - NTNU Handelshøyskolen

Førsteamanuensis/professor i kvantitativ bedriftsøkonomi rettet mot verdikjeder og markeder - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. juni 2018

Førsteamanuensis/professor i kvantitativ bedriftsøkonomi rettet mot verdikjeder og markeder - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis i operasjonsanalyse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. juni 2018

Førsteamanuensis i operasjonsanalyse - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis i kvantitativ bedriftsøkonomi rettet mot finans og økonomisk styring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. juni 2018

Førsteamanuensis i kvantitativ bedriftsøkonomi rettet mot finans og økonomisk styring - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Two joint PhD positions on advanced mineral processing using biotechnology and and nanotechnology (IV-179/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. juni 2018

Two joint PhD positions on advanced mineral processing using biotechnology and and nanotechnology (IV-179/18) - Institutt for geovitenskap og petroleum

PhD position in growth control of bacteria (microbial biocatalysis) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. juni 2018

PhD position in growth control of bacteria (microbial biocatalysis) - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Controller (rådgiver) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. juni 2018

Controller (rådgiver) - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Vitenskapelig assistent innen bærekraftig arkitektur (AD-18/17865) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26. juni 2018

Vitenskapelig assistent innen bærekraftig arkitektur (AD-18/17865) - Fakultet for arkitektur og design (AD)

Controller/seniorrådgiver økonomi (IE-132-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 27. juni 2018

Controller/seniorrådgiver økonomi (IE-132-2018) - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

PhD position in Innovative Methods to Build Floors and Side Panels (IV-193/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. juni 2018

PhD position in Innovative Methods to Build Floors and Side Panels (IV-193/18) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Dosent i barnevern - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. juni 2018

Dosent i barnevern - Institutt for sosialt arbeid

PhD position within Aquaculture structures (IV-195/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. juni 2018

PhD position within Aquaculture structures (IV-195/18) - Institutt for marin teknikk

Professor/Associate Professor in Geoscience and Petroleum (Geophysics) - IV-135/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. juni 2018

Professor/Associate Professor in Geoscience and Petroleum (Geophysics) - IV-135/18 - Institutt for geovitenskap og petroleum

PhD position within HVAC for wooden dwellings renovated to nZEB (IV-187/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. juni 2018

PhD position within HVAC for wooden dwellings renovated to nZEB (IV-187/18) - Institutt for energi- og prosessteknikk

VIKARIAT SOM FØRSTEKONSULENT VED INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG STATSVITENSKAP - SU-202 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. juni 2018

VIKARIAT SOM FØRSTEKONSULENT VED INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG STATSVITENSKAP - SU-202 - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Associate professor in Form - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. juni 2018

Associate professor in Form - Fakultet for arkitektur og design (AD)

Universitetslektor i tegning - 50 % stilling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. juni 2018

Universitetslektor i tegning - 50 % stilling - Fakultet for arkitektur og design (AD)

PhD research fellow in Social Anthropology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2018

PhD research fellow in Social Anthropology - Institutt for sosialantropologi

Stipendiatstilling i eldre norsk språkhistorie - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2018

Stipendiatstilling i eldre norsk språkhistorie - Det humanistiske fakultet (HF)

Førsteamanuensis innen digital samhandling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2018

Førsteamanuensis innen digital samhandling - Institutt for datateknologi og informatikk

Stilling som universitetslektor/førstelektor innen systemutvikling, programmering og databaser - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2018

Stilling som universitetslektor/førstelektor innen systemutvikling, programmering og databaser - Institutt for datateknologi og informatikk

PhD position within Virtual Prototyping of Maritime Operations System (SFI Move) (IV-194/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2018

PhD position within Virtual Prototyping of Maritime Operations System (SFI Move) (IV-194/18) - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

PhD position in plant cell biology / plant biophysics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2018

PhD position in plant cell biology / plant biophysics - Fakultet for naturvitenskap (NV)

Prosjektingeniør NTNU AUR-Lab (IV-196/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. juli 2018

Prosjektingeniør NTNU AUR-Lab (IV-196/18) - Institutt for marin teknikk

PhD position – Multisensor fusion for modelling dynamic marine operation environment – applications on remote and autonomous operations. - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 2. juli 2018

PhD position – Multisensor fusion for modelling dynamic marine operation environment – applications on remote and autonomous operations. - Institutt for biologiske fag Ålesund

Postdoktor kvantitativ helselogistikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. juli 2018

Postdoktor kvantitativ helselogistikk - Fakultet for økonomi (ØK)

Postdoctoral fellowship/Researcher in learning technologies to support STEM education - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11. juli 2018

Postdoctoral fellowship/Researcher in learning technologies to support STEM education - Institutt for datateknologi og informatikk

2 PhD research fellowship positions - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. juli 2018

2 PhD research fellowship positions - Institutt for teknisk kybernetikk

Førsteamanuensis II/førstelektor II i Operativ ledelse (IV-200/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. juli 2018

Førsteamanuensis II/førstelektor II i Operativ ledelse (IV-200/18) - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MEDISIN (MEDISINSK BIOKJEMI) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. juli 2018

PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MEDISIN (MEDISINSK BIOKJEMI) - Institutt for klinisk og molekylær medisin

PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MEDISIN (MEDISINSK BIOKJEMI) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. juli 2018

PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MEDISIN (MEDISINSK BIOKJEMI) - Institutt for klinisk og molekylær medisin

PhD fellowship in Modelling and System identification for Artificial Pancreas Applications - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. juli 2018

PhD fellowship in Modelling and System identification for Artificial Pancreas Applications - Institutt for teknisk kybernetikk

PhD research fellowship position in Differential Privacy (IE-116/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. juli 2018

PhD research fellowship position in Differential Privacy (IE-116/18) - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Stipendiat i bedriftsøkonomi med fagområde økonomistyring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. juli 2018

Stipendiat i bedriftsøkonomi med fagområde økonomistyring - NTNU Handelshøyskolen

PHD CANDIDATE IN POLITICAL COMMUNICATION AT DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE, SU-200 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. juli 2018

PHD CANDIDATE IN POLITICAL COMMUNICATION AT DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE, SU-200 - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

PhD-position in Archaeological Genomics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. juli 2018

PhD-position in Archaeological Genomics - Institutt for naturhistorie

PhD positions in Theoretical and Computational Chemistry - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. juli 2018

PhD positions in Theoretical and Computational Chemistry - Institutt for kjemi

Førsteamanuensis/førstelektor i revisjon og regnskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22. juli 2018

Førsteamanuensis/førstelektor i revisjon og regnskap - NTNU Handelshøyskolen

PhD position in dynamic modelling and analysis of long span cable-supported bridges (IV 191/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. juli 2018

PhD position in dynamic modelling and analysis of long span cable-supported bridges (IV 191/18) - Institutt for konstruksjonsteknikk

PhD in coupled vehicle-bridge dynamic modelling (IV-192/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23. juli 2018

PhD in coupled vehicle-bridge dynamic modelling (IV-192/18) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Systemutvikler - Java - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. juli 2018

Systemutvikler - Java - Seksjon for IT-utvikling

Stipendiat i digital markedsføring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29. juli 2018

Stipendiat i digital markedsføring - Institutt for internasjonal forretningsdrift

PostDoc position in Systems and Network Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. juli 2018

PostDoc position in Systems and Network Biology - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

PhD position - Robust cardiovascular models using minimal data sets for prediction of hypertension (SO IV-147/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2018

PhD position - Robust cardiovascular models using minimal data sets for prediction of hypertension (SO IV-147/18) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Post Doctoral Position in Cyber-Trustworthy Connected Medical Devices - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2018

Post Doctoral Position in Cyber-Trustworthy Connected Medical Devices - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Stipendiatstilling ved Institutt for språk og litteratur - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2018

Stipendiatstilling ved Institutt for språk og litteratur - Det humanistiske fakultet (HF)

Overingeniør/senioringeniør undervisnings- og forskningslaboratorier (IV-171/18) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2018

Overingeniør/senioringeniør undervisnings- og forskningslaboratorier (IV-171/18) - Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

PhD position in Reservoir Engineering and Petrophysics - IV-199/18 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2018

PhD position in Reservoir Engineering and Petrophysics - IV-199/18 - Institutt for geovitenskap og petroleum

Førstekonsulent - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2018

Førstekonsulent - Fakultet for økonomi (ØK)

Rådgiver/seniorrådgiver ved Eksperter i Team - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. august 2018

Rådgiver/seniorrådgiver ved Eksperter i Team - Fakultet for økonomi (ØK)

PhD Position in the History of Aquaculture at the Department of Historical Studies - HF 18-006 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. august 2018

PhD Position in the History of Aquaculture at the Department of Historical Studies - HF 18-006 - Det humanistiske fakultet (HF)

Seniorkonsulent innen studieadministrasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 5. august 2018

Seniorkonsulent innen studieadministrasjon - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i barnevern - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2018

Førsteamanuensis i barnevern - Institutt for sosialt arbeid

Rådgiver studiesaker - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2018

Rådgiver studiesaker - Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Spesialbibliotekar - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2018

Spesialbibliotekar - Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap

Vitenskapelig assistent Eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2018

Vitenskapelig assistent Eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning - Institutt for arkitektur og planlegging

Seniorkonsulent i studieseksjonen og Institutt for kunst- og medievitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2018

Seniorkonsulent i studieseksjonen og Institutt for kunst- og medievitenskap - Det humanistiske fakultet (HF)

Ph.D Fellowship Position in Socio-Technical System Security and Safety in Health Care Delivery - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2018

Ph.D Fellowship Position in Socio-Technical System Security and Safety in Health Care Delivery - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Studiekonsulent - Vikariat - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. august 2018

Studiekonsulent - Vikariat - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Industry Sponsored Professorship/Associate Professorship in Digital Power System Protection and Control (IE-106-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. august 2018

Industry Sponsored Professorship/Associate Professorship in Digital Power System Protection and Control (IE-106-2018) - Institutt for elkraftteknikk

Professor/Associate Professor in Electrical Energy Informatics (IE-107-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12. august 2018

Professor/Associate Professor in Electrical Energy Informatics (IE-107-2018) - Institutt for elkraftteknikk

Førsteamanuensis i musikkteknologi - HF 18-022 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Førsteamanuensis i musikkteknologi - HF 18-022 - Det humanistiske fakultet (HF)

Førsteamanuensis i jazzfag - HF 18-021 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Førsteamanuensis i jazzfag - HF 18-021 - Det humanistiske fakultet (HF)

Førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap SU-197 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap SU-197 - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Førsteamanuensis i mediesosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap SU-198 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Førsteamanuensis i mediesosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap SU-198 - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Forsker med bred faglig kompetanse i ferskvannsøkologi i nordiske økosystemer - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Forsker med bred faglig kompetanse i ferskvannsøkologi i nordiske økosystemer - Institutt for naturhistorie

PhD FELLOWSHIP ON MINING STREAMING WEB DATA IN THE FINANCIAL SECTOR (IE 127-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

PhD FELLOWSHIP ON MINING STREAMING WEB DATA IN THE FINANCIAL SECTOR (IE 127-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

PhD fellowship in time-series modelling of financial data - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

PhD fellowship in time-series modelling of financial data - Institutt for teknisk kybernetikk

PhD FELLOWSHIP ON NATURAL LANGUAGE PROCESSING FOR CONVERSATIONAL AI (IE 129-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

PhD FELLOWSHIP ON NATURAL LANGUAGE PROCESSING FOR CONVERSATIONAL AI (IE 129-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

POSTDOCTORAL POSITION IN BIG DATA, NLP & MACHINE LEARNING (IE130-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

POSTDOCTORAL POSITION IN BIG DATA, NLP & MACHINE LEARNING (IE130-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

Kommunikasjonsmedarbeider - samlokalisering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Kommunikasjonsmedarbeider - samlokalisering - Kommunikasjonsavdelingen

Associate Professor in Social Anthropology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Associate Professor in Social Anthropology - Institutt for sosialantropologi

Associate Professor in Social Anthropology(SU-192) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Associate Professor in Social Anthropology(SU-192) - Institutt for sosialantropologi

Universitetslektor i arkeologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Universitetslektor i arkeologi - Det humanistiske fakultet (HF)

Førsteamanuensis i arkeologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2018

Førsteamanuensis i arkeologi - Det humanistiske fakultet (HF)

Forskningsrådgiver - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 19. august 2018

Forskningsrådgiver - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

PhD research fellowship position in tissue engineering/cell biology at NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. august 2018

PhD research fellowship position in tissue engineering/cell biology at NTNU - Institutt for klinisk og molekylær medisin

2 PhD Fellowship Computational Sepsis Mining and Modelling (CoSeM) (IE 131-2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2018

2 PhD Fellowship Computational Sepsis Mining and Modelling (CoSeM) (IE 131-2018) - Institutt for datateknologi og informatikk

Professor/Associate Professor in Electronic systems engineering (IE 077/2018) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2018

Professor/Associate Professor in Electronic systems engineering (IE 077/2018) - Institutt for elektroniske systemer

50% fast stilling som universitetslektor i scenografi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2018

50% fast stilling som universitetslektor i scenografi - Det humanistiske fakultet (HF)

Inntil 10 stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2018

Inntil 10 stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet - Det humanistiske fakultet (HF)

Førsteamanuensis i organisasjonsutvikling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. september 2018

Førsteamanuensis i organisasjonsutvikling - Fakultet for økonomi (ØK)

Førsteamanuensis i strategi og innovasjon i etablerte foretak - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. september 2018

Førsteamanuensis i strategi og innovasjon i etablerte foretak - Fakultet for økonomi (ØK)