NTNU Alumni

NTNU Alumni er et nettverk for NTNUs tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte, og en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom NTNU og samfunns- og arbeidsliv


Alumner på nettverkstreff

Konferanser og treff

Faglige og sosiale møteplasser


Grafisk bilde av student som vurderer mulighetene utdannelsen gir

Alumnikompass

Råd om studier og jobb


Alumner som snakker seg i mellom. Foto

Mitt nettverk

Finn NTNU-ambassadører og alumner


Grafisk bilde av jente som skygger alumnus

Jobbskygge

En dags praksis


Verdenskart som puslespill

Internasjonale nettverk

Grupper, partnere og aktiviteter


Lektorer oppstilt til fotografering. Foto.

Utmatrikuleringer

Avslutning for studenter

Bli medlem i NTNU Alumni

NTNU Alumni ill.

Kjære alumn,

NTNU Alumni går i disse dager over til nytt datasystem. I en periode vil det derfor ikke være mulig å logge inn eller å selv registrere seg som medlem.

For innmelding i NTNU Alumni eller andre henvendelser, send oss en e-post på alumni@ntnu.no.

Hva skjer?