Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat ved IKOM og lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital. Mine hovedinteresser er nyfødtmedisin og global helse. .

Jeg er med i forskningsgruppen Nyfødtmedisin - NTNU Neo. Du finner meg i 6. etg på Kvinne-Barn-senteret, 241.06.016

Fagfelt

Mitt PhD-prosjekt har tittelen “Perintatal aspyxia in a global perspective: How can we improve outcomes?” med Ragnhild Støen som hovedveileder. Prosjektet består av to studier, der den første ser på forekomst og langtidsutkomme av fødselsasfyksi i Sør Trøndelag før og etter implementering av kjølebehandling. Den andre studien er en randomisert kontrollert studie av kjølebehandling etter fødselsasfyksi ved et sykehus i India (THIN-study).

Bakgrunn

  • 2010: Cand.med, NTNU
  • 2010-11: Turnuslege ved Levanger sykehus
  • 2011-12: Turnuslege i Stjørdal kommune
  • 2012- : Lege i spesialisering, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
  • 2015- : PhD kandidat i medisin ved IKOM, NTNU
  • 2018- : Vararepresentant for midlertidig ansatte i utvidet ledergruppe ved IKOM

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner